Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Udziel odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej w pytaniu o zgodę na każde z twierdzeń znajdujących się w tabeli. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żadną z pozostałych odpowiedzi.

R1Y3rAb8XWQlk1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, czy zgadzasz się czy nie z następującymi stwierdzeniami. Radykalnym i skrajnym ugrupowaniom politycznym nie powinno się pozwalać na organizowanie demonstracji, ponieważ często zakłócają one porządek publiczny. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Wolność słowa nie jest nic warta, jeśli oznacza, że musimy pogodzić się z niebezpieczeństwem, jakie stwarzają dla społeczeństwa skrajne poglądy polityczne. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Lepiej żyć w zdyscyplinowanym społeczeństwie, niż dawać ludziom wiele swobód, bo to może być destrukcyjne. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Cudzoziemcy, którzy nie akceptują naszego rządu i krytykują go, nie powinni tutaj pozostawać.. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Społeczeństwo nie powinno tolerować poglądów politycznych, które zdecydowanie różnią się od poglądów większości. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Realizacja zasady, że każdy ma prawo do własnych opinii, jest dzisiaj zbyt daleko posunięta. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Nie powinno się wysłuchiwać ludzi, którym nie podoba się sposób życia w naszym kraju. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć
Źródło: CBOS, Autorytaryzm polityczny, Komunikat z badań nr BS/91/2012, Warszawa 2012, s. 2.
bg‑green

Porównaj swoje odpowiedzi z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 2

Rozważ problemy związane z interpretacją treści twierdzeń wskaźnikowych, które znalazły się w pytaniu sondażowym. W tym celu dla każdego twierdzenia wskaż możliwe uzasadnienia, bez względu na odpowiedź przez ciebie udzieloną w sondażu. Zestaw ze sobą uzasadnienia zarówno dla odpowiedzi negatywnej, jak i pozytywnej. Kieruj się swoimi poglądami, jak i domniemaniem poglądów, które może mieć osoba udzielająca odpowiedzi odmiennej od twojej.

R1S4VBkZy7aji
Twierdzenie: Radykalnym i skrajnym ugrupowaniom politycznym nie powinno się pozwalać na organizowanie demonstracji, ponieważ często zakłócają one porządek publiczny. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Wolność słowa nie jest nic warta, jeśli oznacza, że musimy pogodzić się z niebezpieczeństwem, jakie stwarzają dla społeczeństwa skrajne poglądy polityczne. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Lepiej żyć w zdyscyplinowanym społeczeństwie, niż dawać ludziom wiele swobód, bo to może być destrukcyjne. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Cudzoziemcy, którzy nie akceptują naszego rządu i krytykują go, nie powinni tutaj pozostawać. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Społeczeństwo nie powinno tolerować poglądów politycznych, które zdecydowanie różnią się od poglądów większości. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Realizacja zasady, że każdy ma prawo do własnych opinii, jest dzisiaj zbyt daleko posunięta. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Twierdzenie: Nie powinno się wysłuchiwać ludzi, którym nie podoba się sposób życia w naszym kraju. Odpowiedź negatywna – uzasadnienie: (Uzupełnij). Odpowiedź pozytywna – uzasadnienie: (Uzupełnij).
bg‑green

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy bardzo się różnicie w swoich odpowiedziach. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida