Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i zastanów się nad powiązaniem, jakie istnieje między poszczególnymi cechami każdego człowieka. Pomyśl o osobowościosobowośćosobowości jako wymiarze spinającym te cechy w całość o charakterze indywidualnym dla danej jednostki, mającym specyfikę naznaczoną charakterem poszczególnych cech jednostki.

R1R5OFbphzEvR
Film nawiązujący do treści materiału Ile waży autorytaryzm?
Ćwiczenie 1
RXvJykwOvbKNI
Wybierz jedną z postaw: cynizm, patriotyzm, liberalizm, racjonalizm, mistycyzm, obiektywizm lub jakąkolwiek inną przez siebie zdefiniowaną postawę i stwórz zestaw twierdzeń wskaźnikowych, który mógłby posłużyć do skonstruowania skali mierzącej tę postawę. (Uzupełnij).

Słownik

osobowość
osobowość

charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno‑przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje

psychologia osobowości
psychologia osobowości

dziedzina psychologii, której przedmiotem badań jest osobowość człowieka, jej rozwój i powiązanie z otoczeniem

temperament
temperament

wrodzone cechy osoby, odziedziczone po przodkach

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida