Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat programu „Work and Travel” i przeanalizuj jego założenia.

Odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi.

R1erLoPGEFYG5
Ćwiczenie 1
Jak twoim zdaniem należy traktować studentów wyjeżdżających na rok do USA lub Australii w ramach programu Work & Travel: jako migrantów czy turystów? Możliwe odpowiedzi: 1. jako migrantów, 2. jako turystów, 3. nie ma różnicy między migracją a turystyką
bg‑cyan

Porównaj swoją odpowiedź z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 2
RHKCTOkdjP7nD
Jakie pierwsze skojarzenia pojawiają się w twojej głowie na dźwięk słowa „emigracja”? Jak myślisz, czym te skojarzenia są determinowane? (Uzupełnij). Jakie pierwsze skojarzenie pojawiają się w twojej głowie na dźwięk słowa „imigranci”? Jak myślisz, czym te skojarzenia są determinowane? (Uzupełnij). Czy dostrzegasz jakieś konsekwencje coraz większej ruchliwości społecznej we współczesnym świecie? Jakie negatywne? Jakie pozytywne? (Uzupełnij). Obecnie na świecie żyje kilka miliardów ludzi. Jak myślisz, jak na ich przemieszczanie się w przestrzeni całego świata wpłynie podwojenie obecnej liczebności? Jakie będą tego konsekwencje (pozytywne i negatywne)? (Uzupełnij). Czy turystyka zawsze kojarzy się z wypoczynkiem, a migracja z problemami życiowymi migranta? (Uzupełnij).
bg‑cyan

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy bardzo się różnicie w swoich odpowiedziach. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.