Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RBIMzrWoLgaup
Zdjęcie przedstawia młodego mężczyznę z plecakiem i mapą na kolanach siedzącego na peronie kolejowym, przy torach.

Emigrant w podróży czy podróżnik na emigracji?

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Statystycznie rzecz biorąc”.

Podróż… To słowo zazwyczaj kojarzy się z przyjemnością, zwiedzaniem, poznawaniem świata. Ale czy zawsze i wszystkim? Czy dla uciekinierów z terenów ogarniętych wojną podróż nie jest przymusem? Czy ci, którzy samotnie opływają, objeżdżają lub oblatują kulę ziemską, są tylko podróżnikami?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz odrębności i powiązania między dwoma typami ruchliwości społecznej: poziomą i pionową.

  • Porównasz turystykę i migrację jako dwa rodzaje ruchliwości poziomej.

  • Rozwiniesz sentencję Heraklita: „Panta rhei” (wszystko płynie), odwołując się do znanych ci przykładów społecznej ruchliwości poziomej i pionowej.