Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żadną z pozostałych odpowiedzi.

RBGZjFcdyKnma
Ćwiczenie 1
Czy twoim zdaniem w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie czy też nie? Możliwe odpowiedzi: 1. zdecydowanie tak, 2. raczej tak, 3. raczej nie, 4. zdecydowanie nie, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO, Komunikat z badań CBOS nr BS/2/2013, Warszawa, styczeń 2013, s. 4.
bg‑green

Porównaj swoją odpowiedź z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 2
R1Bh7gWB005S6
Co jest twoim zdaniem zdrowym, a co niezdrowym odżywianiem się? (Uzupełnij). Czy zdrowe odżywianie to tylko moda? Jakie czynniki wpływają na jego popularność? (Uzupełnij). Jakie czynniki twoim zdaniem wpływają na sposób odżywiania się ludzi? (Uzupełnij). Czy jedzenie można zaliczyć do „natury” czy do „kultury”? Dlaczego? (Uzupełnij).
bg‑green

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy bardzo się różnicie w swoich odpowiedziach. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida