Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Weź pod uwagę dotychczasowe rozważania z Badania 1, wykonanych ćwiczeń oraz przedstawionych materiałów i ponownie udziel odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej w pytaniu o zgodę na każde z twierdzeń znajdujących się w tabeli. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żadną z pozostałych odpowiedzi.

RsxLUN1BjMBLl1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, czy zgadzasz się czy nie z następującymi stwierdzeniami. Radykalnym i skrajnym ugrupowaniom politycznym nie powinno się pozwalać na organizowanie demonstracji, ponieważ często zakłócają one porządek publiczny. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Wolność słowa nie jest nic warta, jeśli oznacza, że musimy pogodzić się z niebezpieczeństwem, jakie stwarzają dla społeczeństwa skrajne poglądy polityczne. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Lepiej żyć w zdyscyplinowanym społeczeństwie, niż dawać ludziom wiele swobód, bo to może być destrukcyjne. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Cudzoziemcy, którzy nie akceptują naszego rządu i krytykują go, nie powinni tutaj pozostawać. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Społeczeństwo nie powinno tolerować poglądów politycznych, które zdecydowanie różnią się od poglądów większości. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Realizacja zasady, że każdy ma prawo do własnych opinii, jest dzisiaj zbyt daleko posunięta. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć. Nie powinno się wysłuchiwać ludzi, którym nie podoba się sposób życia w naszym kraju. Możliwe odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, Trudno powiedzieć
Źródło: CBOS, Autorytaryzm polityczny, Komunikat z badań nr BS/91/2012, Warszawa 2012, s. 2.

Porównanie sondaży i wyników badań

1
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj różnice w procentowych rozkładach odpowiedzi na pytanie sondażowe. Weź pod uwagę zarówno zestawienie procentowe, jak i średni poziom autorytaryzmu wyliczony dla całej badanej grupy. Poziom ten jest wyliczany jako średnia arytmetyczna ze wszystkich odpowiedzi dla wszystkich badanych, gdzie zgoda oznacza wartość 1, brak zgody minus 1, a trudno powiedzieć 0. Wartość tego wskaźnika dla całej grupy mieści się zatem w przedziale od -7 (co oznacza brak jakichkolwiek postaw autorytarnych w grupie mierzonych deklaracjami w odniesieniu do twierdzeń wskaźnikowych) do +7 (co oznacza absolutnie autorytarną postawę we wszystkich zakresach. Ta liczba da ci możliwość prostego porównania własnej klasy z całym społeczeństwem badanym w roku 2012. Zestawienia procentowe pozwolą natomiast przeanalizować różnice w postawach w zakresie różnych, cząstkowych wymiarów przedmiotowych.

RfYahXhnM26qB
Wykres skumulowany. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Radykalnym i skrajnym ugrupowaniom politycznym nie powinno się pozwalać na organizowanie demonstracji, ponieważ często zakłócają one porządek publiczny.
  • Zgadzam się: 53
  • Trudno powiedzieć: 11
  • Nie zgadzam się: 36
 • 2. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Wolność słowa nie jest nic warta, jeśli oznacza, że musimy pogodzić się z niebezpieczeństwem, jakie stwarzają dla społeczeństwa skrajne poglądy polityczne.
  • Zgadzam się: 47
  • Trudno powiedzieć: 23
  • Nie zgadzam się: 30
 • 3. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Lepiej żyć w zdyscyplinowanym społeczeństwie, niż dawać ludziom wiele swobód, bo to może być destrukcyjne.
  • Zgadzam się: 46
  • Trudno powiedzieć: 13
  • Nie zgadzam się: 41
 • 4. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Cudzoziemcy, którzy nie akceptują naszego rządu i krytykują go, nie powinni tutaj pozostawać.
  • Zgadzam się: 46
  • Trudno powiedzieć: 8
  • Nie zgadzam się: 46
 • 5. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Społeczeństwo nie powinno tolerować poglądów politycznych, które zdecydowanie różnią się od poglądów większości.
  • Zgadzam się: 36
  • Trudno powiedzieć: 18
  • Nie zgadzam się: 46
 • 6. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Realizacja zasady, że każdy ma prawo do własnych opinii, jest dzisiaj zbyt daleko posunięta.
  • Zgadzam się: 35
  • Trudno powiedzieć: 13
  • Nie zgadzam się: 52
 • 7. zestaw danych:
  • Stwierdzenie: Nie powinno się wysłuchiwać ludzi, którym nie podoba się sposób życia w naszym kraju.
  • Zgadzam się: 25
  • Trudno powiedzieć: 9
  • Nie zgadzam się: 66
Średni poziom autorytaryzmu wynosi: -0,29.
Źródło: CBOS, Autorytaryzm polityczny, Komunikat z badań nr BS/91/2012, Warszawa 2012, s. 2.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RER8uNi4DgQng
W pierwszym kroku porównaj rozkłady procentowe odpowiedzi z badań zrealizowanych przez CBOS na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków z rozkładami odpowiedzi twojej klasy udzielonymi w Badaniu 1. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy jako grupa różnicie się czymś od społeczeństwa polskiego jako całości? Co uzasadnia te różnice? (Uzupełnij). W drugim kroku porównaj odpowiedzi z obu sondaży przeprowadzonych w klasie. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy refleksja nad pytaniami po pierwszym sondażu oraz treści zamieszczonych materiałów mogły wpłynąć na zmianę wskazań części z was? Jeśli tak, przedstaw, których wskazań i uzasadnij dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida