Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Weź pod uwagę dotychczasowe rozważania oraz przypadki i opinie przedstawione w prezentacji i ponownie odpowiedz na trzy pytania, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żaden z pozostałych wariantów.

RtrGgLGjSrqhX
Ćwiczenie 1
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla ludzi nauki badających nasze społeczeństwo? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
R1C9pcOfsyv52
Ćwiczenie 2
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla rządzących sprawujących władzę? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
R1YPVPcCLT671
Ćwiczenie 3
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla przeciętnych obywateli? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.

Porównanie sondaży i wyników badań

1
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj różnice w procentowych rozkładach odpowiedzi w sondażu przeprowadzonym przez CBOS i badaniach w twojej klasie.

R1CIqVrAiROaN
Wykres skumulowany. Lista elementów: 1. zestaw danych:pytanie: Jak Pan/Pani sądzi, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla ludzi nauki badających nasze społeczeństwo?w wysokim stopniu: 45w średnim stopniu: 42w niskim stopniu: 4w ogóle nie są przydatne: 1trudno powiedzieć: 82. zestaw danych:pytanie: Jak Pan/Pani sądzi, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla rządzących sprawujących władzę?w wysokim stopniu: 33w średnim stopniu: 40w niskim stopniu: 13w ogóle nie są przydatne: 6trudno powiedzieć: 83. zestaw danych:pytanie: Jak Pan/Pani sądzi, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla przeciętnych obywateli?w wysokim stopniu: 12w średnim stopniu: 38w niskim stopniu: 26w ogóle nie są przydatne: 16trudno powiedzieć: 8
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QUBUtWegDGC
W pierwszym kroku porównaj rozkłady procentowe odpowiedzi z badań zrealizowanych przez CBOS na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków z rozkładami odpowiedzi twojej klasy w Badaniu 1. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy wy jako grupa różnicie się czymś od społeczeństwa polskiego jako całości, co uzasadnia te różnice? Przedstaw swoją opinię. (Uzupełnij). W drugim kroku porównaj odpowiedzi z obu sondaży przeprowadzonych w klasie. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy refleksja nad pytaniami po pierwszym sondażu oraz treści zamieszczonych materiałów mogły wpłynąć na zmianę wskazań części z was? Jeśli tak, przedstaw, których wskazań i uzasadnij dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij. (Uzupełnij). W trzecim kroku porównaj rozkłady odpowiedzi dla każdej z grup zainteresowanych wynikami badań sondażowych. Na ile te rozkłady są podobne, na ile różne. Porównaj – en block – różnice uzyskane w badaniu CBOS z różnicami uzyskanymi w sondażu klasowym. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida