Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Weź pod uwagę dotychczasowe rozważania z Badania 1, wykonanych ćwiczeń oraz przedstawionych materiałów i ponownie odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi.

RwDKLkUuTiV46
Ćwiczenie 1
Czy twoim zdaniem rozwój technologii, jaki obserwujemy w świecie współczesnym, powoduje, że spełnia się teza Leibniza o tym, że żyjemy w najlepszym ze światów? Możliwe odpowiedzi: 1. zdecydowanie tak, 2. raczej tak, 3. raczej nie, 4. zdecydowanie nie

Porównanie wyników badań

Ćwiczenie 2

Przeanalizuj różnice w procentowych rozkładach odpowiedzi na pytanie sondażowe, porównując odpowiedzi z obu sondaży przeprowadzonych w klasie.

R1JflY5tUgrXt
Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych w obu badaniach (jeśli uznasz je za istotne). Czy refleksja nad pytaniami po pierwszym sondażu oraz treści zamieszczonych materiałów mogły wpłynąć na zmianę wskazań części z was? Jeśli tak, przedstaw, których wskazań to dotyczy, i uzasadnij dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij. (Uzupełnij).