Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i  wyjaśnij, na czym polega powiązanie, w jakim pozostają cechy współczesnych społeczeństwspołeczeństwospołeczeństw.

R1S7q6n5KNC7h
Film nawiązujący do treści materiału Cechy społeczeństw współczesnych.
R1KOf31R2lETl
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Społeczeństwo otwarte to społeczeństwo stosujące liberalną politykę migracyjną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Automatyzacja i robotyzacja to wskaźniki tego, że społeczeństwo wchodzi w fazę industrialną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przejście społeczeństwa z fazy industrialnej w postindustrialną przejawia się tylko w sferze technologii, a nie struktury społecznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dominacja kryteriów pragmatycznych i technokratycznych przy zaniku racji ideologicznych czy etycznych to jedna z cech społeczeństwa postindustrialnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W społeczeństwach masowych konsekwencją indywidualizacji i atomizacji społecznej jest kurczenie się sfery stosunków osobowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Społeczeństwo informacyjne bywa przez socjologów nazywane społeczeństwem ryzyka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Anthony Giddens Nowoczesność i tożsamość

Nowoczesny rozwój techniki i ekspertyzy umożliwiają lepszą kontrolę warunków pogodowych, a skuteczniejsza kontrola środowiska naturalnego pozwala przezwyciężyć lub zminimalizować oddziaływanie czynników naturalnych. Jednakże pod wieloma względami środowisko człowieka jest bardziej nieobliczalne niż „dawna natura”, bo nie możemy być pewni, jak nowy porządek naturalny będzie się zachowywał.

nowoczesność Źródło: Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001, s. 189.
R1JuIrAi7sRfB
Na podstawie fragmentu tekstu Anthony'ego Giddensa uzasadnij tezę tożsamości społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa ryzyka. (Uzupełnij).

Słownik

hipostaza
hipostaza

(z gr. hypóstasis – to, co pod spodem, podstawa); w ujęciu filozoficznym: uprzedmiotowienie lub usamodzielniony atrybut Boga; w ujęciu potocznym: nadawanie cech realności abstrakcyjnym bytom, stanom rzeczy, cechom, zdarzeniom

społeczeństwo
społeczeństwo

w socjologii społeczeństwem najczęściej nazywa się dużą zbiorowość społeczną, w skład której wchodzą wielostopniowe struktury i która zamieszkuje pewne terytorium, posiada własną kulturę, tożsamość oraz sieć stosunków społecznych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida