Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i odpowiedz na pytanie: w jakim stopniu i w jaki sposób postrzeganie świata przez zwykłego człowieka jest we współczesnym świecie „zakrzywione” przez rozwój i upowszechnienie się technologii.

RpXfcEn5rFTkQ
Nagranie dźwiękowe Czy człowieka jest towarem, który można użyć, zużyć i wyrzucić? O społeczeństwie konsumentów.
Źródło cytatów: Damian Mazur, „Ludzie na przemiał”, czyli inni w ponowoczesnym społeczeństwie konsumentów, [w:] Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kaszowska, W.B. Zieliński, Kraków.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RO3b94hq1Otv4
argumenty za: (Uzupełnij). argumenty przeciw: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida