Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1OL2X4l1JpNW11
Franciszek Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Zastanówcie się i porozmawiajcie o tym, co to znaczy „być człowiekiem”.

Ćwiczenie 2

Obejrzyj film przedstawiający pracę weterynarza. Powiedz, co łączy ludzi ze zwierzętami. Dlaczego zwierzęta są ludziom bliskie?

RbwLwRvKDE1xf11
Weterynarz Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., muzyka: audiojungle.net.
Franciszek z Asyżu
R1NLQbfwCGP8w1
domena publiczna

Franciszek z Asyżu

Biedaczyna z Asyżu, katolicki święty, założyciel zakonu franciszkanów. Był synem bogatego kupca, ale wyrzekł się bogactw i zaczął głosić Słowo Boże. Żył w ubóstwie, pościł, modlił się, opiekował się chorymi (także trędowatymi). Kochał świat i wszelkie boskie stworzenia.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj „Dekalogj0000008HXB5v22_000tp001Dekalog” św. Franciszka. Zwróć uwagę na stosunek osoby mówiącej w utworze do świata.

DekalogŚwięty Franciszek
Święty Franciszek Dekalog

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.

2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.

3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród – rządź nią z mądrością.

4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.

5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.

6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.

7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.

8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.

9. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.

10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

j0000008HXB5v22_00000_BIB_001Święty Franciszek, Dekalog, [w:] tegoż, Pisma, Kraków 2011.
Ćwiczenie 4

Do kogo zwraca się Święty Franciszek w swoim „Dekalogu”? Zwróć uwagę na trzecie przykazanie.

Ćwiczenie 5

Jak rozumiecie przykazania Świętego Franciszka? O jakich wartościach mówi utwór? Wyjaśnijcie.

Ćwiczenie 6

Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją wszystkimi czasownikami rozpoczynającymi przykazania. Następnie określ ich formy gramatyczne.

Czasownik

Osoba
(1., 2., 3.)

Liczba
(pojedyncza, mnoga)

Tryb
(oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący)

Zapamiętaj!

Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie lub prośbę. Wpływa na odbiorcę, nakłania do działań, zachowań, postaw.

Ćwiczenie 7

Obejrzyj ilustracje przedstawiające sceny z życia Świętego Franciszka. Co możesz powiedzieć o życiu świętego na ich podstawie? Zapisz krótką notatkę na ten temat tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Dlaczego Święty Franciszek stał się patronem ekologów, wegetarian i przeciwników wojny? Uzasadnij swoją odpowiedź w kilkuzdaniowej wypowiedzi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 9

Przedstaw ustnie postać Świętego Franciszka, wykorzystując informacje z trzech tekstów poznanych na lekcji:

  • informacyjnego (biogram),

  • ikonograficznego (freski),

  • literackiego (Dekalog).

Ćwiczenie 10

Znajdź w internecie piosenkę Antoniny Krzysztoń pt. „Lament św. Franciszka”. Posłuchaj utworu i zwróć uwagę na jego tekst. Jak myślisz, dlaczego tak trudno spotkać dzisiaj Świętych Franciszków? Jakie wartości stają się współcześnie ważniejsze niż pokora, miłość i ubóstwo? Odpowiedz w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Napisz dziesięć swoich przykazań dotyczących zwierząt i opieki nad nimi.

uzupełnij treść
j0000008HXB5v22_000tp001