Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wyszliśmy z założenia, że nikt nie zna Chata GPT tak dobrze jak on sam, dlatego poprosiliśmy go, by sam nam się przedstawił (wszystkie odpowiedzi bota przytaczamy w oryginale): 

Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI. Moim celem jest udzielanie odpowiedzi i pomocy w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb użytkowników.
Moje funkcje obejmują tłumaczenie języków, generowanie tekstu, odpowiedzi na pytania, rozpoznawanie mowy i wiele innych. W moim treningu wykorzystywane są ogromne ilości danych, co pozwala mi na coraz bardziej skuteczne i precyzyjne działanie.

Krótko mówiąc, zadaniem chatbota jest więc tworzenie tekstów. Jak to robi? 

Jako sztuczna inteligencja, generuję teksty za pomocą zaawansowanych algorytmów i technik przetwarzania języka naturalnego. Na początku muszę zostać „nauczony” na podstawie ogromnej ilości tekstu z różnych źródeł, aby zrozumieć, jakie są związki między słowami i jak można je składać w zdania.

Następnie, gdy otrzymuję zadanie napisania tekstu, używam tej wiedzy, aby wygenerować odpowiednie słowa i zdania na podstawie dostarczonego mi kontekstu. W zależności od złożoności zadania, mogę również korzystać z innych technik, takich jak modelowanie językowe, aby poprawić jakość i spójność tekstu.

W skrócie, generowanie tekstu polega na zrozumieniu i analizie dużych ilości tekstu, a następnie na wykorzystaniu tej wiedzy do stworzenia nowych, logicznych i spójnych zdań, które odpowiadają określonemu kontekstowi.

Chatbot może się okazać bardzo pożytecznym narzędziem wspierającym proces nauczania i uczenia się, ponieważ:

 • wytłumaczy krok po kroku, co należy zrobić, aby rozwiązać zadanie matematyczne;

 • stworzy plan wypracowania lub napisze kilka pierwszych zdań tekstu;

 • przeanalizuje tekst ucznia, niekoniecznie przypominający rozprawkę, i wyłowi z niego argumenty; dzięki temu autor będzie wiedział, jak poprawić pierwotny materiał, i nauczy się argumentowania;

 • pomoże udoskonalić tekst (także obcojęzyczny), wskazując fragmenty, które wymagają poprawy;

 • wygeneruje zdania, w których wskazane słowo występuje w różnych kontekstach, dzięki czemu uczeń utrwali sobie różne konstrukcje językowe;

 • streści za długie notatki albo rozwinie zapiski zbyt ogólne (jedni uczniowie notują każde słowo nauczyciela, inni z kolei zapisują jedynie główne hasła, z których trudno później cokolwiek wywnioskować);

 • wyjaśni prostym językiem skomplikowane zagadnienia;

 • udzieli wskazówek dotyczących koncepcji projektu, który uczniowie przygotowują w ramach zajęć, i pokaże przykłady podobnych projektów;

 • powie, jak poprawić kod, który piszą uczniowie interesujący się programowaniem;

 • przygotuje quizy, testy i inne materiały edukacyjne, które ułatwią naukę;

 • zaplanuje trening dla uczestników lekcji wychowania fizycznego;

 • przygotuje zaproszenie na szkolną uroczystość;

 • stworzy konspekt zajęć.

Chat GPT ma też istotną przewagę nad wyszukiwarką internetową: 

Po co mam pytać Ciebie i sprawdzać, czy Twoje odpowiedzi są prawidłowe, jeśli od razu mogę skorzystać z wyszukiwarki internetowej, która przekieruje mnie do bieżących informacji?

Rozumiem Twoje wątpliwości. Wiele pytań, na które uczniowie szukają odpowiedzi, można znaleźć w Internecie przy użyciu wyszukiwarek. Jednak w niektórych sytuacjach sztuczna inteligencja może być bardziej pomocna niż tradycyjne narzędzia edukacyjne.

Przede wszystkim, sztuczna inteligencja może dostarczać szybkiej i dokładnej odpowiedzi na pytanie, które uczeń może mieć w trakcie nauki. Może również pomóc w weryfikacji źródeł informacji, zapobiegając tym samym udostępnianiu nieprawdziwych lub niekompletnych informacji.

Poza tym, moja obecność jako sztucznej inteligencji w procesie nauczania może pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności związanych z technologią i nowoczesnymi narzędziami. Uczniowie będą mogli nauczyć się, jak korzystać z różnych narzędzi technologicznych, aby zebrać informacje i nauczyć się, jak odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych.

Wielu uczniów wykorzystuje to narzędzie w szerszym zakresie, zlecając mu odrabianie zadań domowych, a w szczególności pisanie wypracowań. Jest to jednak droga, która może prowadzić w ślepy zaułek, ponieważ Chat GPT nie jest pozbawiony wad. Co więcej, sam też widzi się jako narzędzie, które ma jedynie wspierać ucznia, a nie wykonywać całą pracę za niego:

[...] moją rolą jest udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania, jednak nie jestem w stanie samodzielnie pisać wypracowań lub innych prac szkolnych. Mogę jedynie udzielić wskazówek i informacji, które pomogą uczniowi w ich tworzeniu.