Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W internecie znajdziesz mnóstwo narzędzi, które wykorzystują sztuczną inteligencję.
Na szczególną uwagę zasługują te, które mogą okazać się przydatne w nauczaniu i uczeniu się:

  • narzędzia do tworzenia, edycji, korekty i redakcji tekstów:

  • narzędzia do tłumaczenia, w tym DeepL Translator, który lepiej niż Tłumacz Google radzi sobie z przekładem idiomów i tekstów specjalistycznych; 

  • narzędzia, które generują obrazy na podstawie opisu, np. Midjourney;

  • wyszukiwarki oraz narzędzia do kompilacji treści:

  • asystenty głosowe, które wykorzystują SI do rozpoznawania mowy użytkownika i odpowiadania na jego pytania:

Narzędziem, które zdobyło ostatnio wyjątkowo dużą popularność, jest jednak Chat GPT (dalej będziemy go nazywać także chatbotem lub botem), dlatego to głównie jemu chcemy poświęcić ten materiał.