Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Co pomaga w recytacji wierszy?

 1. Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat

 • trudności lub braku trudności uczenia się na pamięć wierszy

 • wygłaszania utworu literackiego w sposób artystyczny (recytacja) [np. trudno zapamiętać tekst, zrozumieć słowa, akcent, intonacja, trema]

 1. Wykorzystujemy wypowiedzi, wprowadzamy je do tabeli, dodając ewentualnie inne, możliwe obszary trudności. Uczniowie uzupełniają tabelę w parach (zakres: trudności i jak sobie pomóc), korzystając z własnego doświadczenia.

OBSZAR TRUDNOŚCI

NA CZYM POLEGA TRUDNOŚĆ?

JAK SOBIE POMÓC?

Zapamiętywanie treści

Słownictwo

Dykcja

Akcent

Rytm

Intonacja

Trema

Inne, jakie?

 1. Uczniowie zapoznają się z zasadami recytacji (poniżej) przedstawionymi w sposób opisowy. Następnie nadają tym fragmentom tytuły, dzięki czemu otrzymają krótki zbiór zasad dotyczący dobrej recytacji. (Tekst w kolorze niebieskim to prawdopodobne wypowiedzi uczniów).

PROPOZYCJA TYTUŁU FRAGMENTU

WYPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZASAD RECYTACJI

[WŁAŚCIWY DOBÓR REPERTUARU]

[ZROZUMIENIE I ANALIZA TEKSTU]

Zanim zaczniemy uczyć się wiersza na pamięć, pomyślmy: Co chciał przez ten tekst przekazać poeta, a potem co ja chcę przez recytację tego utworu przekazać?

[ZNAKI INTERPUNKCYJNE SA WAŻNE]

Kropka wskazuje nam, że powinniśmy zrobić dłuższą pauzę i obniżyć głos. Przecinek i średnik podpowiada, by zatrzymać się na chwilę.

[OSZCZĘDNE GESTY
I MIMIKA TWARZY]

Unikajmy gestów i bardzo widocznej mimiki twarzy; recytator bazuje głównie na pracy głosem

[UNIKANIE SZYTWNOŚCI]

Unikajmy zbytniej sztywności w postawie i wyrazie twarzy

[DYKCJA]

W recytacji ważna jest dykcja, na którą składają się: właściwie otwierane usta podczas wymowy poszczególnych głosek, poprawne akcentowania sylab w wyrazach, odpowiednia intonacja różnych typów zdań, właściwe tempo mowy

Efekt pracy zapisujemy na tablicy:

ZASADY RECYTACJI

R1T3X6LwUrB8B1
 1. Właściwy dobór repertuaru

 2. Zrozumienie i analiza tekstu

 3. Zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne

 4. Oszczędna gestykulacja i mimika twarzy

 5. Unikanie zbytniej swobody i sztywności

 6. Właściwa dykcja

 1. Podsumowanie: uczniowie słuchają wybranej przez nauczyciela recytacji utworu polskiego poety/poetki w wykonaniu aktorów http://polska‑poezja.pl/. Zadaniem uczniów będzie zwrócenie uwagi na zastosowane przez aktorów zasady recytacji i nazwanie ich, zgodnie z regułami poznanymi na lekcji

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida