Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1D0Bwcgt4SSv1

Czy lustro może służyć do obrony?

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W Górach Fantazji często można spotkać przedziwne stwory. Jedne są przyjazne, a inne nie. Co robić, kiedy trafi się na tego niesympatycznego? Dowiedz się, jak poradziła sobie z takim potworem mała Barbarka.

Ćwiczenie 1

Obejrzyjcie film. Z jakimi miastami związane są omawiane w nim historie?
Czy znacie podobne opowieści dotyczące regionu, w którym mieszkacie? A związane z innymi miastami? Porozmawiajcie o tym.

R1b0usxAhtmIY
Legendy Legendy Źródło: Scholaris.pl.
Ćwiczenie 2

Co według was znaczy słowo „legenda”? Zapiszcie swoją definicję tutaj lub w zeszytach.

Podzielcie się wnioskami z resztą klasy. Wybierzcie najtrafniejsze według was objaśnienie.

Sprawdźcie w słowniku terminów literackich lub w słowniku języka polskiego znaczenie słowa „legenda”. Porównajcie własne rozumienie słowa „legenda” z definicją słownikową.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Czy znasz legendę o bazyliszku? Poszukaj w internecie informacji o tym stworze. Odpowiedz na pytania w formie krótkiej notatki. Zapisz ją tutaj lub w zeszycie:

 • Co to za istota?

 • Gdzie się pojawia?

 • Jak często się rodzi?

 • Jaką ma moc?

 • Porównaj swoje odpowiedzi z notatkami innych.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Przeczytaj wiersz Tadeusza Kubiaka pt. „Bazyliszek i Barbarka” lub go wysłuchaj. Zwróć uwagę na to, jak poeta przedstawił potworne zwierzę.

R15MDTem8l9Fx
Wiersz Tadeusza Kubiaka czyta Elżbieta Golińska Wiersz Tadeusza Kubiaka czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Bazyliszek i BarbarkaTadeusz Kubiak
Tadeusz Kubiak Bazyliszek i Barbarka

Co‑raz
ciem‑niej
co‑raz
ci‑szej.
Co to?
Kto to?
Ba‑zy‑li‑szek.

Idzie, człapie
po ulicy.
Staje w cieniu
kamienicy.

Ślepia ma
bazyliszkowe
i bazyliszkową głowę.
Chrzęści
skrzydłem nietoperza.
Nic dziś nie pił.
Nic dziś nie żarł.

O‑u, wrr, brr!
Barr‑dzo srro‑gi.
Sapnął.
Z pyska
zionie ogień.
Zjadłby tysiąc
szarych myszek.
Barr‑dzo głod‑ny
ba‑zy‑li‑szek.

Aż tu nagle
patrzy; co to?
Gwiazdka z nieba?
Dziecko?
Kto to?

– Bazyliszku,
to Barbarka,
bo przebrała
się już miarka.

Spojrzyj, proszę,
w to lusterko.
Zobacz siebie...

Ścierpł, gdy zerknął.

– Co? To ja?
To zwierzę srogie?
Ślepia dzikie,
w pysku ogień!
Bardzo siebie się przestraszył.
W najciemniejszy kąt
się zaszył.

Zaszył się
od stóp po głowę
srebrem nici
księżycowej.

tdNblanHHg_00000_BIB_001Tadeusz Kubiak, Bazyliszek i Barbarka, Warszawa 1976.
Tadeusz Kubiak

Tadeusz Kubiak

Polski poeta, satyryk i autor słuchowisk radiowych piszący również dla dzieci. Wydał m.in. „Słoń w sklepie z porcelaną”, „Śmiejmy się”, „W kraju Baj‑Baju”.

Ćwiczenie 5

Odpowiedzcie na pytania:

 • Kto jest bohaterem utworu?

 • O jakim zdarzeniu opowiada poeta?

 • Kto przechytrzył bazyliszka i w jaki sposób?

RvdN51Ntczbqr1
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
1
Ćwiczenie 6
R1FBE78quZ00D1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Jak myślisz, dlaczego poeta podzielił niektóre słowa na sylaby, a w innych powtórzył te same litery? Jaki efekt twoim zdaniem chciał w ten sposób osiągnąć?

1
Ćwiczenie 8
RgyKLBhDWXCpX1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Narysuj portret bazyliszka. Skorzystaj z opisu poety lub własnej wyobraźni. Swoje dzieło możesz stworzyć tutaj lub w zeszycie.

RluIVfogFzuKf11
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 10

Jakich środków stylistycznych użył poeta, żeby przedstawić złość bazyliszka? Przeczytaj odpowiednie fragmenty wiersza i zapisz tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 11

Przygotujcie krótką inscenizację wiersza Tadeusza Kubiaka pt. „Bazyliszek i Barbarka”.

 • Wybierzcie reżysera, scenarzystę, narratora, bazyliszka oraz Barbarkę.

 • Podzielcie tekst na role i przygotujcie maski lub kukiełki bohaterów przedstawienia.

 • Przygotujcie scenki. Pamiętajcie o przekazaniu odpowiednich emocji, dźwięków i gestów.

Ćwiczenie 12

Napisz legendę o zmyślonym potworze, który dawno temu mógł żyć w twojej miejscowości. Przekaż tę legendę innym osobom. Może przetrwa pokolenia, jak to z legendami bywa… Możesz skorzystać z podpowiedzi:

 • Napisz nazwę miejscowości i nazwij potwora.

 • Opisz jego wygląd.

 • Określ, jaki był i jaką posiadał moc.

 • Opisz, co się działo, kiedy ktoś wszedł na teren potwora.

 • Nadaj imię osobie, która spotkała się z potworem. Napisz, co zrobiła, co powiedziała, czy i w jaki sposób zmierzyła się z potworem.

 • Co zrobił potwór? Co się z nim stało?

 • Jaka była reakcja mieszkańców miejscowości na takie rozwiązanie?

 • Zakończ legendę.

uzupełnij treść