RxmZ0cR8TELb01

Czytaj! Czytasz? Czytam

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy mówimy, mamy różne intencje. Czasami chcemy przekazać komuś informację, innym razem pytamy o coś, a kiedy indziej chcemy kogoś skłonić do zrobienia czegoś. Pomagają nam w tym odpowiednie słowa oraz intonacja. Chcesz wiedzieć, jak to działa?

1
Ćwiczenie 1
RfUwFPJEJWpyK1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_00000009
1
Ćwiczenie 2
RMNVdogxx9DHj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000000D

Rodzaje wypowiedzeń

W zależności od celu wypowiedzi rozróżniamy trzy rodzaje wypowiedzeń (zdań i równoważników zdań):

 • oznajmujące – kiedy kogoś o czymś informujemy, np.
  Pan Hilary zgubił okulary.

 • rozkazujące – kiedy rozkazujemy komuś, prosimy o coś, np.
  Niech pani kałuże omija.

 • pytające – kiedy pytamy o coś lub o kogoś, np.
  A nie pokazałem języka?

tklBiWwFRe_0000000V
Ćwiczenie 3

Do podanego zdania oznajmującego ułóż trzy zdania pytające. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Pomyśl o swoim ulubionym filmie, a następnie jednym zdaniem oznajmującym odpowiedz na pytania. Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

 • Kiedy oglądałeś film?

 • Jaki to był film?

 • Jaki nosił tytuł?

uzupełnij treść
tklBiWwFRe_0000001D
1
Ćwiczenie 5
RjptXueV0008Q1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001H
1
Ćwiczenie 6
R1PBUHJeAPUrs1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001L
R10EbqGfnttxn1
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_0000001P
Ćwiczenie 7

Wykorzystując poniższe czasowniki, ułóż określone zdania. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

 • pomyśleć – zdanie rozkazujące, zdanie pytające wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące;

 • zdać – zdanie pytające, zdanie rozkazujące, zdanie oznajmujące wykrzyknikowe;

 • uciec – zdanie rozkazujące wykrzyknikowe, zdanie oznajmujące, zdanie pytające.

uzupełnij treść
tklBiWwFRe_00000022
1
Ćwiczenie 8
RyNz9Vt69Ko6s1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tklBiWwFRe_00000026
Ćwiczenie 9

Ułóż dialog pt. „Mój przyjaciel i ja na bezludnej wyspie”, w którym zastosujesz jak najwięcej różnych typów zdań. Zapisz go tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść