Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Martyna Wojtowicz

Przedmiot: Historia

Temat: Zmiany obyczajowe po II wojnie światowej. Styl życia, muzyka i moda

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LIII. Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:
2) analizuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;
3) charakteryzuje zjawisko „rewolucji obyczajowej” i ruchów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 1968 roku;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje przemiany cywilizacyjne po 1945 r.;

 • omawia zmiany w kulturze oraz życiu codziennym.

 • wskazuje przemiany, jakie zaszły m.in. w modzie i sposobie zachowania w latach powojennych i współcześnie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Zmiany obyczajowe po II wojnie światowej. Styl życia, muzyka i moda”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel poleca jednemu uczniowi lub uczennicy przeczytanie wyświetlonego tematu zajęć i celów.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel, przy użyciu dostępnego w panelu użytkownika raportu, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji: sprawdza, którzy uczestnicy zajęć zapoznali się z udostępnionym e‑materiałem. Nauczyciel poleca uczniom, aby zgłaszali swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Jedna osoba może zapisywać je na tablicy. Będą to ich kryteria sukcesu. Gdy uczniowie wyczerpią swoje pomysły, a pozostały jeszcze jakieś ważne kwestie do poruszenia, nauczyciel uzupełnia informacje.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel poleca, aby uczniowie wymienili najważniejsze ich zdaniem zmiany obyczajowe po II wojnie światowej. Wybrany uczeń zapisuje propozycje na tablicy, tworząc mapę myśli.

 2. Praca z multimedium („Film edukacyjny”). Nauczyciel czyta polecenie 2: „Wyjaśnij, na czym polega uniwersalizacja oraz indywidualizacja stylu życia. Podaj trzy przykłady, które możesz dodać do wypowiedzi eksperta” i poleca uczniom, aby w parach wykonali zadanie w oparciu o wskazówki zawarte w e‑materiale. Następnie wybrani uczniowie przedstawiają swoje odpowiedzi, mogą dyskutować wspólnie nad zgłoszonymi porpozycjami.

 3. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia 1 i 2 z sekcji „Sprawdź się”, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Prowadzący weryfikuje ich poprawność.

 4. Nauczyciel udostępnia uczniom za pomocą rzutnika lub tablicy interaktywnej ćwiczenie 3. Uczniowie pracują w parach. Po zalogowaniu się na telefonie, tablecie lub komputerze przystępują do rozwiązywania zadania. Nauczyciel obserwuje postęp pracy i rezultaty. Prosi wybranego ucznia, który wskazał błędne rozwiązanie, o uzasadnienie swojej decyzji i zaprasza pozostałych uczniów do dyskusji.

 5. Ćwiczenie 4 uczniowie wykonują w 4- lub 5‑osobowych grupach, przyporządkowując imiona i nazwiska artystów oraz nazwy zespołów do reprezentowanych przez nich stylów muzycznych. Wspólna weryfikacja poprawności odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Zalogowany na platformie nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. Wybrany uczeń odczytuje cele lekcji, następuje wspólne omówienie: co udało się osiągnąć, do czego warto wrócić, czego nie udało się zrealizować i dlaczego. Później nauczyciel analizuje przebieg lekcji i przeprowadza ewaluację, z której wnioski wykorzysta w przyszłości.

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy uczniów w trakcie zajęć.

Praca domowa:

 1. Zapoznaj się z animacją. Wykonaj polecenie nr 2 „Przejrzyj rodzinne fotografie wykonane między 1945 a 1990 r. i sprawdź, czy widniejące na nich osoby ubierały się zgodnie z panującą wówczas modą. Zapisz swoje wnioski”.

Materiały pomocnicze:

Encyklopedia muzyki pod red. A. Chodkowskiego, PWN, Warszawa 2001.

G. Lehnert, Historia mody XX wieku, przeł. M. Mirońska, Konemann, Kolonia 2001.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia Powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z filmem i animacją, aby przygotować się do późniejszej pracy. Wówczas mogą wykonać związane z animacją polecenia w części realizacyjnej, np. przed ćwiczeniami.

Spis ilustracji nieopisanych:

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 1: Jeansowa spódnica; CC BY‑SA 3.0, Safedom, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 2: Czarne buty; domena publiczna, pixabay.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 3: Okulary i kapelusz; domena publiczna, pixabay.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 4: Biała koszula; domena publiczna, pixabay.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 5: Czerwona sukienka; CC BY‑SA 2.0, iluvrhinestones, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 6: Zestaw; CC BY‑NC 2.0, Kristine, Flickr.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 7: Jeansy; domena publiczna, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 8: Kolorowe koszule; domena publiczna, pixabay.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 9: Cylinder; domena publiczna, pixabay.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 10: Męski strój z XVIII w.; domena publiczna, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 11: Fioletowa czapka; CC BY 2.0, Sacheverelle, flickr.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 12: Adidasy, CC BY 2.0, Kick Photo, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 13: Czerwona suknia; domena publiczna, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 14: Zielona sukienka, lata 20 XX w.; CC BY‑SA 2.0, Museum at FIT from USA, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 15: Męski garnitur; CC BY‑NC‑ND 2.0, Museum at FIT from USA, flickr.com.

 • Ćwiczenie 2 - Ilustracja 16: Niebieska sukienka; CC BY‑NC 2.0, Huzzah Vintage, flickr.com.

 • Ćwiczenie 6: Koncert Elvisa Presleya w Tupelo, Mississippi, wrzesień 1956; domena publiczna, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 6: Występ Snoop Dogga, 1998; Mika Väisänen, CC BY 3.0, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 6: Bob Marley; The Wailers podczas koncertu w Londynie, czerwiec 1980; Tankfield, CC BY SA 3.0, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 6: Koncert Jeana‑Michela Jarre’aHouston, 1986; Patrick Burke, CC BY SA 2.0, Wikimedia Commons.

 • Ćwiczenie 6: Zespół ABBA podczas nagrania programu Popzien, 1973; VARA, CC BY SA 3.0, Wikimedia Commons.

Spis utworów muzycznych nieopisanych:

 • Ćwiczenie 5: Diana Ross and the Supremes, „Baby Love”; domena publiczna, wikipedia.org.

 • Ćwiczenie 5: Ice Cube, „It Was a Good Day”; domena publiczna, wikipedia.org.

 • Ćwiczenie 5: Bob Marley & The Wailers, „Simmer Down”; domena publiczna, wikipedia.org.

 • Ćwiczenie 5: Jean Michel Jarre, „Rendez‑Vous”; domena publiczna, wikipedia.org.

 • Ćwiczenie 5: The Beatles, „She Loves You”; domena publiczna, wikipedia.org.