Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Rozwiązywanie równań

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasy 6‑8

Ogólny cel kształcenia:

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania równań.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
b) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne;
c) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

1

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 • Czynności organizacyjne.

 • Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

 • Nauczyciel informuje uczniów o tym, że na dzisiejszej lekcji będą rozwijać swoje umiejętności rozwiązywania równań. Wykorzystają w tym celu program „WAGA”. Zapowiada, że film, który za chwilę obejrzą, jest instrukcją korzystania z tego programu.

Faza realizacyjna:

 • Uczniowie oglądają film „Rozwiązywanie równań”.

 • Uczniowie indywidualnie rozwiązują równania w programie „WAGA”. Jeśli mają wątpliwości mogą korzystać z pomocy kolegi lub koleżanki z ławki.

 • Nauczyciel, jeśli zachodzi taka potrzeba, pomaga uczniom

Faza podsumowująca:

 • Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień dotyczących rozwiązywania równań.

Praca domowa:

 • Chętni uczniowie rozwiążą pozostałe przykłady w programie „WAGA”.

m9d539fc23cf37bbf_1511520491756_0

Metryczka

Tytuł

Rozwiązywanie równań

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Szkoła podstawowa, klasa 6

4.2. Zapisywanie treści prostych zadań za pomocą równań

4.3. Rozwiązywanie równań

Gimnazjum, klasa 1

7.1. Równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

7.3. Rozwiązywanie równań

Przedmiot

Matematyka

Etap edukacyjny

II/ szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

Klasy IV – VI

VI. Elementy algebry. Uczeń:

1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach a, a + 2, b;

rozwiązuje równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego);

Klasy VII – VIII

VI. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń:

2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Celem filmu jest kształtowanie u uczniów umiejętności rozwiązywania równań, z użyciem przygotowanej wcześniej aplikacji „Waga”.

1

Powiązania z e‑podręcznikiem

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/114190/v/latest/t/student‑canon/m/iEpfyaLAsE#iEpfyaLAsE_d5e78 - Przyklad 3)

[](http://www.epodreczniki.pl/reader/c/119603/v/latest/t/student‑canon/m/iHnjn4cmVG?#iHnjn4cmVG_d5e208 - Zadania 5 i 6)