Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
liczba spełniająca równanie (rozwiązanie równania)
liczba spełniająca równanie (rozwiązanie równania)

liczba, dla której obie strony równania mają taką samą wartość liczbową

m6b63c3f9b4dde5e6_1512480579482_0
metoda równań równoważnych
metoda równań równoważnych

metoda rozwiązywania równania polegająca na przekształcaniu go w taki sposób, aby na każdym etapie otrzymać równanie prostsze, ale równoważne danemu; dochodząc do równania, którego rozwiązanie jest znane, mamy pewność, że jest to rozwiązanie równania wyjściowego

m6b63c3f9b4dde5e6_1512480581466_0
niewiadoma
niewiadoma

poszukiwana wielkość, oznaczana zazwyczaj literą x

m6b63c3f9b4dde5e6_1512480582443_0
równania równoważne
równania równoważne

równania, które mają takie samo rozwiązanie (i taką samą dziedzinę)

m6b63c3f9b4dde5e6_1512480583493_0
równanie matematyczne
równanie matematyczne

równość dwóch wyrażeń algebraicznych, z których przynajmniej jedno zawiera niewiadomą np. 2x + 5 = 17

m6b63c3f9b4dde5e6_1512480584459_0
wyrażenie algebraiczne
wyrażenie algebraiczne

wyrażenie, które może zawierać liczby, litery oraz znaki działań i nawiasy np. 2x + 5