Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Mówimy, że równania są równoważne, jeśli mają takie samo rozwiązanie i taką samą dziedzinę.

  2. Wykonując podstawowe działania matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) jednocześnie po obu stronach równania, otrzymujemy równania prostsze, lecz równoważne początkowemu.

  3. Im bardziej złożone równanie, tym więcej kroków potrzebujemy, żeby je rozwiązać. Warto zapamiętać, że w pierwszej kolejności wykonujemy zwykle działania na wyrażeniach zawierających niewiadomą x, a dopiero potem na liczbach (tak zwanych wyrazach wolnych).