Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Jak powstaje ustawa? Senat

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

4) przedstawia strukturę oraz organizację pracy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (prezydium, komisje, kluby i koła; kworum, rodzaje większości) oraz status posła, w tym instytucje mandatu wolnego i immunitetu; wymienia kompetencje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

3) porównuje ścieżkę legislacyjną wymaganą do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tworzenia ustaw, ustawy budżetowej i projektów uznanych za pilne.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje etapy rozpatrywania ustawy w senacie;

 • rozważa znaczenie prac nad ustawą w komisjach senatu;

 • analizuje różne efekty senackich prac nad ustawą.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • plakat.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie zapoznają się z fragmentem artykułu Łukasza Rogojsza (materiały pomocnicze).

2. Burza mózgów: Dlaczego tak istotne mogłoby okazać się zwycięstwo opozycji w wyborach do izby wyższej? W jaki sposób mogłoby to wpłynąć na proces reform prowadzonych przez partię rządzącą, gdyby uzyskała ona przewagę jedynie w sejmie?

3. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie analizują schemat interaktywny i rozwiązują ćwiczenia interaktywne 1–3 i 7. Po upływie wyznaczonego czasu chętnie/wybrane osoby odczytują swoje rozwiązania, a pozostali uczniowie weryfikują ich poprawność i w razie potrzeby uzupełniają odpowiedzi.

2. Ćwiczenia interaktywne 4–5 i 8. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia w parach. Chętne/wybrane pary przedstawiają swoje rozwiązania, a pozostali uczniowie weryfikują i komentują ich poprawność.

3. Uczniowie w grupach sześcioosobowych przygotowują plakat wyborczy dla opozycji, którego celem jest przejęcie większości w senacie, aby zwiększyć wpływ na proces legislacyjny. Uczniowie powinni zadbać, by plakat w sposób klarowny wyjaśniał założoną strategię i zachęcał wyborców do głosowania. Mogą również umieścić na nim elementy graficzne, które wzmocnią przekaz.

4. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie wieszają swoje plakaty na ścianach klasy lub na tablicy (magnesy), a następnie wszyscy uczniowie oglądają powstałą w ten sposób galerię.

Faza podsumowująca

1. Powrót do pytania z początku lekcji – Dlaczego tak istotne mogłoby okazać się zwycięstwo opozycji w wyborach do izby wyższej? W jaki sposób mogłoby to wpłynąć na proces reform prowadzonych przez partię rządzącą, gdyby uzyskała ona przewagę jedynie w sejmie? Chętni/wybrani uczniowie uzupełniają wyjaśnienia.

Praca domowa:

Poszukaj informacji o losach wybranej ustawy i opisz, krok po kroku, jak procedowano ją w senacie.

Materiały pomocnicze:

R18wUH6xjAwl4

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie pdf.

Łukasz Rogojsz, „Na mnie możecie zawsze liczyć”. Jednak zamiast na Tuska opozycja powinna liczyć przede wszystkim na siebie [ANALIZA], wiadomosci.gazeta.pl.
Plik PDF o rozmiarze 87.77 KB w języku polskim

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat interaktywny uczniowie mogą wykorzystać do przeprowadzenia symulacji prac nad ustawą w senacie.