Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Mikroskop i lupa w obserwacjach biologicznych

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, biologia

Ogólny cel kształcenia

Uczeń potrafi wykonać obserwację mikroskopową.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne,

 3. umiejętność uczenia się.

Cele operacyjne (szczegółowe)

Uczeń:

 • podaje przykłady zastosowań różnych przyrządów optycznych służących do obserwacji obiektów biologicznych;

 • przygotowuje preparat mikroskopowy w kropli wody;

 • przeprowadza obserwację mikroskopową;

 • opracowuje dokumentację obserwacji mikroskopowej.

Metody / techniki kształcenia

 • pokaz

 • obserwacja

Formy organizacji pracy

 • indywidualna,

 • grupowa,

 • zbiorowa.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Przedstawienie celu zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o podanie jakie znają przyrządy optyczne służące do obserwacji biologicznych. Gdy uczniowie wymieniają znane im urządzenia pyta co można przy ich pomocy obserwować. Następnie informuje uczniów, że na bieżącej lekcji poznają podstawy korzystania z lupy stereoskopowej i mikroskopu optycznego – urządzeń pozwalających obserwować obiekty biologiczne
  w dużym powiększeniu.

 3. Zapisanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu pt. Mikroskop i lupa w obserwacjach biologicznych. Informuje ich również, że na filmie przedstawione będą podstawowe zasady dokonywania obserwacji przy użyciu lupy stereoskopowej i mikroskopu, na które poleca im zwrócić szczególną uwagą ponieważ informacje te będą musieli wykorzystać w pracy na ocenę podczas dalszej części lekcji.

 2. Uczniowie oglądają film Mikroskop i lupa w obserwacjach biologicznych podzielony na bloki:

  • Obserwacje w różnych powiększeniach

  • Budowa i działanie lupy stereoskopowej

  • Budowa i działanie mikroskopu

  • Przygotowywanie preparatów mikroskopowych

  • Dokumentacja obserwacji

 3. Po zakończeniu projekcji nauczyciel prosi uczniów o wystawienie z zaplecza gabinetu biologicznego jednego mikroskopu i jednej lupy stereoskopowej, które umieszcza na pierwszych ławkach.

 4. Następnie nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy, do przygotowania i przeprowadzenia obserwacji mikroskopowej (w załączeniu), liście moczarki kanadyjskiej oraz szkiełka podstawowe i nakrywkowe, po jednym na grupę uczniów, pęsety i zakraplacze.

 5. Na podstawie instrukcji z karty pracy, pod kontrolą i z pomocą nauczyciela uczniowie w grupach 3‑4 osobowych wykonują preparaty mikroskopowe liścia moczarki kanadyjskiej.

 6. W trakcie gdy uczniowie przygotowują swoje preparaty nauczyciel układa pod lupą stereoskopową zakonserwowany okaz owada.

 7. Następnie uczniowie, z grupy która pierwsza wykonała preparat podchodzą z nim do mikroskopu. Przy pomocy nauczyciela układają preparat na stoliku mikroskopu, regulują ostrość obrazu i dokonują krótkiej obserwacji. Każdy uczeń z grupy musi mieć możliwość obejrzenia preparatu pod mikroskopem. Po nich w ten sam sposób dokonują obserwacji swoich preparatów uczniowie z kolejnych grup.

 8. W międzyczasie inni uczniowie dokonują obserwacji owada pod lupą stereoskopową.

 9. Nauczyciel wybiera spośród przygotowanych przez uczniów preparatów najlepszy i jego obraz mikroskopowy wyświetla, poprzez podłączony do mikroskopu rzutnik lub komputer na dużym ekranie. Jeżeli nie ma możliwości pokazania obrazu z mikroskopu na ekranie nauczyciel wyświetla na nim przygotowane wcześniej zdjęcie preparatu liścia moczarki kanadyjskiej oglądanego pod mikroskopem. 
  Uczniowie na podstawie obrazu na ekranie wykonują w swoich kartach pracy dokumentację obserwacji mikroskopowej w postaci rysunku z opisem, odpowiednio podpisanego.

Faza podsumowująca

 1. Wybrani uczniowie zbierają karty pracy uczniów, które będą podlegały ocenie i przekazują je nauczycielowi. W tym czasie nauczyciel pyta 
  o problemy jakie napotkali poszczególni uczniowie podczas przygotowania preparatów, obserwacji i wykonywania dokumentacji, 
  a następnie omawia te problemy dla całej klasy.

 2. Następnie uczniowie czyszczą szkiełka, które otrzymali do mikroskopowania i zwracają je nauczycielowi oraz sprzątają swoje miejsca pracy. Wybrani uczniowie składają mikroskop i lupę, które służyły do obserwacji podczas lekcji, do pojemników transportowych i odnoszą 
  do zaplecza gabinetu.

Praca domowa

Wykonanie indywidualne ćwiczeń interaktywnych stanowiących element e‑materiału do lekcji.

ReujqOTKA46jj1
Karta pracy
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
mf445524cbf3c677e_1

Metryczka

Tytuł

Mikroskop i lupa w obserwacjach biologicznych

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

1.3. Mikroskop i lupa w obserwacjach biologicznych

Przedmiot

Biologia

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

 • dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia), rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i przedstawia ich funkcje.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006. Kompetencje kluczowe:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne,

 3. umiejętność uczenia się,

 4. inicjatywność i przedsiębiorczość.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • wymienienie przykładów zastosowania różnych przyrządów optycznych służących do obserwacji;

 • przygotowanie preparatu mikroskopowego w kropli wody;

 • przeprowadzenie obserwacji mikroskopowej;

 • opracowanie dokumentacji obserwacji mikroskopowej.

Powiązania z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/130053/v/latest/t/student-canon/m/iP3o4b18H7

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida