Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
lupa ręczna
lupa ręczna

przyrząd optyczny służący do bezpośredniej obserwacji drobnych blisko położonych przedmiotów; zbudowana jest zazwyczaj
z jednej soczewki skupiającej lub z zespołu blisko siebie położonych soczewek umieszczonych w oprawce wyposażonej w uchwyt 
do trzymania w dłoni; tworzy obraz powiększony co najmniej 2x

obiektyw
obiektyw

element optyczny mikroskopu i lupy stereoskopowej (soczewka lub układ soczewek) zbierający i przenoszący obraz obserwowanego przedmiotu do dalszej części urządzenia

okular
okular

element optyczny mikroskopu i lupy stereoskopowej (soczewka lub układ soczewek) znajdujący się najbliżej oka obserwatora, służący 
do obserwacji obrazu tworzonego przez obiektyw danego urządzenia; występuje w postaci pojedynczej soczewki lub układu soczewek; służy 
do obserwacji tylko jednym okiem

organella komórkowe
organella komórkowe

elementy występujące w cytoplazmie komórki wyspecjalizowane do pełnienia określonej funkcji, np. mitochondrium, jądro komórkowe

preparat
preparat

organizm lub jego część zakonserwowane w celu przechowywania materiału biologicznego w stanie możliwie mało zmienionym; 
może służyć jako pomoc dydaktyczna lub posłużyć do dalszych badań

preparat mikroskopowy
preparat mikroskopowy

materiał biologiczny przygotowany do obserwacji mikroskopowej; sposób przygotowania preparatu mikroskopowego zależy od rodzaju mikroskopu i celu badań

pryzmat
pryzmat

bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem; używany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych; pryzmaty wykorzystywane są w produkcji wielu urządzeń optycznych, np. lornetek, peryskopów

soczewka
soczewka

proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, 
ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów); jest ograniczona dwiema powierzchniami, z których przynajmniej jedna jest zakrzywiona

śruba makrometryczna
śruba makrometryczna

pokrętło urządzenia optycznego (lupy stereoskopowej, mikroskopu) służące do wstępnej regulacji ostrości obrazu

śruba mikrometryczna
śruba mikrometryczna

pokrętło urządzenia optycznego (lupy stereoskopowej, mikroskopu) służące do precyzyjnego ustawienia ostrości obrazu

tubus
tubus

obudowa urządzeń optycznych lub ich części składowych, wykonana w kształcie tulei, służąca do osadzania elementów optycznych 
na jednej osi; w mikroskopie optycznym i lupie stereoskopowej tubus znajduje się pomiędzy obiektywem a okularem i służy regulacji odległości obiektywu od obserwowanego obiektu co pozwala na ustawienie ostrości obrazu

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida