Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1TJLtxg2TT0W11
Cyrk Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0

Czy lubisz chodzić do cyrku? Jakie występy robią na tobie największe wrażenie? Być może lubisz popisy tresowanych zwierząt. Dobrze byłoby jednak, gdyby tresura zwierząt całkowicie zniknęła z cyrków. Ciągły transport, ciasne klatki i wiwatujący tłum to nie są właściwe warunki dla żadnego zwierzęcia.
Najczęstszą metodą tresowania np. niedźwiedzi jest bicie ich po nosie (tak mocno, że powstają rany). Aby zwierzęta chodziły na dwóch łapach, zmusza się je do spacerowania po rozżarzonym podłożu.
Można dobrze się bawić przy występach klaunów, akrobatów i iluzjonistów. Tu nikt nie używa bata, żeby zmusić do posłuszeństwa i wykonania ćwiczenia.

Ćwiczenie 1

Wyszukajcie w internecie utwór „Wejście gladiatorów” Juliusa Fučíkaj0000008HZB5v22_000tp001Juliusa Fučíka i go wysłuchajcie. Odpowiedzcie na pytania:

  • Co ta muzyka zapowiada?

  • Co się będzie działo?

  • Jakie emocje budzi?

Ćwiczenie 2

Zapiszcie – tutaj lub w zeszycie – swoje skojarzenia ze słowem cyrk. Zanotujcie określenia wrażeń słuchowych, wzrokowych i wszystkich, jakie przyjdą wam na myśl.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Sporządźcie listę dobrych i złych stron pokazów cyrkowych.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej. Zwróć uwagę na to, kim jest osoba mówiąca w utworze.

Zwierzęta cyrkoweWisława Szymborska
Wisława Szymborska Zwierzęta cyrkowe

Przytupują do taktu niedźwiedzie,
skacze lew przez płonące obręcze,
małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,
trzaska bat i muzyczka brzęczy
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt,
słoń obnosi karafkę na głowie,
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.

Wstydzę się bardzo, ja – człowiek.

Źle się bawiono tego dnia:
nie szczędzono hucznych oklasków,
chociaż ręka dłuższa o bat
cień rzucała ostry na piasku.

j0000008HZB5v22_00000_BIB_001Wisława Szymborska, Zwierzęta cyrkowe, [w:] tejże, Dlatego żyjemy, Warszawa 1954, s. 35.
Ćwiczenie 5

Odpowiedz na pytania:

  • Co wyraża postać mówiąca w wierszu?

  • O czym informuje? Zatytułuj kolejne części wiersza.

  • Co czuje? Jakie emocje wyraża?

  • Jaka myśl zawarta jest w ostatnich dwóch wersach? Wyjaśnij przenośnię.

Ćwiczenie 6

Narysuj ilustrację do wiersza, w której wyrazisz swój stosunek do występów zwierząt cyrkowych.

RluIVfogFzuKf1
zadanie interaktywne
Zapamiętaj!

Zgrzyt, chlup, buch, miau to słowa naśladujące swoim brzmieniem dźwięki. Nazywa się je wyrazami dźwiękonaśladowczymi lub onomatopejami.

Ćwiczenie 7

Wypisz z wiersza wyrazy dźwiękonaśladowcze. Jaki dźwięk słychać najczęściej? Dlaczego?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

Na podstawie wiersza napiszcie program występów cyrkowych, o kórych mowa w utworze. W tym celu możecie przekształcić czasowniki na rzeczowniki, np. czasownik przytupują – rzeczownik przytupywanie; skaczeskok.

Ćwiczenie 9

„Źle się bawiono tego dnia”.

Zredagujcie program występów cyrkowych opisanych w wierszu tak, żeby puenta mogła zabrzmieć inaczej: „Dobrze się bawiono tego dnia”. Zapiszcie swoją propozycję tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
j0000008HZB5v22_000tp001