Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Działania na liczbach naturalnych, zarówno pamięciowe jak i pisemne, to podstawa większości operacji matematycznych. Dlatego warto je przypomnieć i utrwalić.

 • Liczby naturalne to 0, 1, 2, 3,  , 39,40, , 1342,1343,  . Najmniejszą liczbą naturalną jest 0. Największej liczby nie ma, zawsze można podać liczbę większą od danej.

 • Liczby naturalne zapisujemy za pomocą dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w systemie dziesiątkowym pozycyjnym.

 • System jest pozycyjny, bo znaczenie cyfry w liczbie zależy od pozycji, jaką w tej liczbie zajmuje. Pozwala to na zapisanie i odczytanie dowolnej liczby, np.:”sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć”

R3ppTeDNv2kGG1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Nasz system liczenia jest również dziesiątkowy, bo 10 jednostek niższego rzędu to 1 jednostka rzędu wyższego (np. 10 jedności to jedna dziesiątka, 10 dziesiątek to jedna setka, 10 setek to jeden tysiąc).
Umiemy już wykonywać następujące działania na liczbach naturalnych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, a także obliczać kwadraty i sześciany liczb.

Liczby wykorzystane w różnych działaniach mają swoje nazwy.

R1c2fz9A0bN021
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Pamięciowe dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

A
Ćwiczenie 1
R15n1VccatSCw1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
RZZmeTRFixScf1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
RLA1V3pWq2ZCF1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Oblicz kwadraty liczb.

 1. 52

 2. 72 

 3. 92

 4. 102

 5. 202 

 6. 402

A
Ćwiczenie 5

Oblicz sześciany liczb.

 1. 13 

 2. 23 

 3. 33

 4. 43

 5. 103 

 6. 1003 

B
Ćwiczenie 6
R1aZFw1XyOn6o1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
iBMOw1DDWb_d5e418

Łączenie działań w rachunku pamięciowym

A
Ćwiczenie 7
R4n1H0bKqBAov1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 8

Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź.
Postaraj się zapisać treść zadania za pomocą jednego wyrażenia, a następnie obliczyć jego wartość.

 1. Marek ma 12 płyt. Ile będzie miał płyt, jeśli dokupi 3 razy więcej niż ma?

 2. Państwo Kowalscy kupili telewizor za 1550 zł i odtwarzacz o 150 zł droższy od telewizora. Ile zapłacili razem za telewizor i odtwarzacz?

 3. Uczniowie na zielonej szkole nocowali w hotelu. Zajęli 5 pokoi 4 osobowych, 2 pokoje 3 osobowe, 6 pokoi 2 osobowych i jeden pokój 6 osobowy. Ilu uczniów pojechało na zieloną szkołę?

 4. Do dwóch szkół uczęszcza 1200 uczniów. W pierwszej szkole jest 500 uczniów. O ilu uczniów więcej uczęszcza do drugiej szkoły?

 5. W teatrze na parterze znajduje się 20 rzędów po 24 miejsca w każdym, a na balkonie 12 rzędów po 20 miejsc w każdym. Ile miejsc jest w teatrze?

Działania pisemne

Już wiesz
R1agzBho9xQnw1
Animacja
Już wiesz
RowWyoQhHvIY51
Animacja
Już wiesz
R1dFsSuf4tDPU1
Animacja
Już wiesz
RIPUQng9E90G01
Animacja
A
Ćwiczenie 9
RUKwhrRzp9bG81
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10

Wykonaj dodawanie lub odejmowanie sposobem pisemnym.

 1. 2575 + 678

 2. 7352 + 14079

 3. 13496 + 8987

 4. 8351  2942

 5. 20340  15674 

iBMOw1DDWb_d5e792

Zastosowanie działań pisemnych w zadaniach

B
Ćwiczenie 11
R1XwI8cH6LqqB1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 12
R1e2PzsywW6C51
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 13

Zamiast pomnożyć liczbę 1025 przez 15, Dorotka zwiększyła ją o 15. O ile mniejszy od prawidłowego wynik otrzymała Dorotka?

B
Ćwiczenie 14

Iza przepisując do zeszytu liczbę 23789, pomyliła się i zamieniła cyfrę dziesiątek z cyfrą tysięcy. O ile różniła się zapisana przez Izę liczba od właściwej?

A
Ćwiczenie 15

W sklepie było 18 skrzynek z jabłkami. W każdej skrzynce było 25 kg jabłek. Pierwszego dnia sprzedano 148 kg jabłek, a drugiego dnia 2 razy więcej niż pierwszego dnia. Ile kilogramów jabłek zostało jeszcze w sklepie?

A
Ćwiczenie 16

Węgiel przewozi się pociągami towarowymi, w specjalnych wagonach. W każdym wagonie mieści się 30 ton węgla. Ile pociągów składających się z 32 wagonów potrzeba, aby przewieźć 12480 ton węgla?

C
Ćwiczenie 17
RQNkaoQUMPPlJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.