Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dzielenie liczb dziesiętnych – ilorazy równe

RGsItp2yePCZf1
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Wynik którego działania jest inny od pozostałych?

R1D9cHtcjaZ9k
A
Ćwiczenie 2

Wynik działania 34,5 : 1,5 jest taki sam jak wynik działania 345:15, ponieważ

R1c86JcBKgrgk
A
Ćwiczenie 3

Wiadomo, że 360 : 15 = 24. Uzupełnij wyniki dzielenia i ich uzasadnienie.

 1. 3600 : 150 = , bo 3600 = 360 . , 150 = 15 · .

 2. 36 : 1,5 = , bo 36 = 360 :  , 1,5 = 15 : .

 3. 3,6 :0,15 = , bo 3,6 = 360 : .., 0,15 = 15 : .

B
Ćwiczenie 4
R1eVjketL6RJG1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Zanim podzielimy liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną z jedną, dwiema lub trzema cyframi po przecinku, pomnożymy obie liczby odpowiednio przez 10, 100 lub 1000.
Na przykład.

12,4 : 0,4 = 12,4  10 : 0,4  10= 124 : 4 = 31
0,0015 : 0,05 = (0,0015 100) : (0,05 100) = 0,15 : 5 = 0,03
18,9 : 0,003  = (18,9  1000) : (0,003  1000) =18900 : 3 = 6300

Dzielenie możemy zapisać krócej, przesuwając od razu przecinki w obu liczbach o tyle miejsc w prawo, żeby dzielnikiem była liczba naturalna.
Na przykład:

0,612 : 0,06 = 61,2 : 6 = 10,2

Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik bez przecinka

B
Ćwiczenie 5

Wskaż te wyrażenia, w których wynikiem jest wielokrotność liczby 10.

R1e9pyny3LFRh
A
Ćwiczenie 6

Pomnóż odpowiednio dzielną i dzielnik przez 10, 100 lub 1000 tak, aby uzyskać dzielenie liczby naturalnej przez liczbę naturalną. Zapisz otrzymane ilorazy.

 1.  46,4: 0,8 =:

 2. 15,4 : 2,2 =:

 3. 735,05 : 12,05 = :

 4. 15,345 : 0,015 =:

A
Ćwiczenie 7

Oblicz w pamięci.

 1. 3,6 : 0,9 

 2. 55 : 1,1 

 3. 150 : 1,5 

 4. 0,8 : 0,05 

 5. 1,16 : 0,02 

 6. 15 : 0,25 

B
Ćwiczenie 8

Oblicz w pamięci.

 1. 0,45 : 0,09 

 2. 0,66 : 0,11 

 3. 24,8 : 0,8 

 4. 1,8 : 0,05 

 5. 6 : 0,25 

 6. 27 : 0,6 

C
Ćwiczenie 9

Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci.

 1. 45,9 : 0,9 

 2. 68,2 : 1,1 

 3. 361,2 : 0,12 

 4. 43,2 : 0,2 

 5. 489,6 : 0,2 

 6. 40,5 : 0,9

iiro1eT1n5_d5e446

Dzielenie liczb dziesiętnych – wynik z przecinkiem

RmFZSpEYS7j1E1
Animacja
Przykład 1

Oblicz.

1,28 : 0,8 = 12,8 : 8 = 1,6
RkgfVFjD2PMqE1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 10

Oblicz.

 1. 1,512 : 2,8

 2. 1,239 : 0,21

A
Ćwiczenie 11

Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci.

 1. 0,45 : 0,9 

 2. 0,66 : 1,1 

 3. 2,48 : 0,8 

 4. 1,8 : 0,5 

 5. 6,12 : 0,25 

 6. 0,27 : 0,6 

C
Ćwiczenie 12

Oblicz sposobem pisemnym lub w pamięci.

 1. 0,459 : 0,9 

 2. 0,682 : 1,1 

 3. 3,612 : 0,12 

 4. 0,432 : 0,2 

 5. 4,896 : 0,2 

 6. 0,405 : 0,9 

B
Ćwiczenie 13

Oblicz sposobem pisemnym w zeszycie.

 1. 3,12 : 0,6

 2. 7,84 : 9,8 

 3. 2,961 : 9,87

 4. 2,98 : 0,4

 5. 0,624 : 0,12

 6. 0,405 : 0,45

 7. 47 : 2,5

 8. 2,8 : 0,125

iiro1eT1n5_d5e647

Dzielenie liczb dziesiętnych – ciekawe przypadki

B
Ćwiczenie 14

Wiadomo, że 1 : 1,25 = 0,8. Podaj poprawne wartości podanych ilorazów.

 1. 2 : 2,5

 2. 3 : 3,75 

 3. 4 : 5

 4. 5 : 6,25

 5. 10 : 12,5

B
Ćwiczenie 15

Oblicz.

 1. 0,1 : 0,3

 2. 0,1 : 0,7

 3. 0,1 : 0,9

 4. 0,1 : 0,11

B
Ćwiczenie 16

Oblicz, korzystając z przykładów.

 • 16 : 0,25 = 16 : 14 = 16  4 = 64

 • 9 : 0,45 = 9 : 920 = 9  209=20

 • 7 : 0,125 = 7 : 18= 7  8 = 56

 • 3 : 0,75 = 3 : 34 = 3  43 = 4

 1. 12 : 0,125 

 2. 20 : 0,25 

 3. 1000 : 0,125 

 4. 18 : 0,45 

 5. 9 : 0,75 

 6. 322 : 0,5 

Dzielenie liczb dziesiętnych

Przykład 2

Oblicz sposobem pisemnym. Pamiętaj o przesunięciu przecinków, tak aby dzielnikiem była liczba naturalna.

R2cBETCfJutfV1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 17

Oblicz sposobem pisemnym. Pamiętaj o przesunięciu przecinków tak, by dzielnik stał się liczbą naturalną.

 1. 12,48 : 0,16

 2. 33,35 : 0,145

B
Ćwiczenie 18

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 61,184 : 0,128

 2. 1165,5 : 5,25

 3. 528,75 : 4,23

 4. 101,475 : 1,025

 5. 58,75 : 0,125

 6. 427,5 : 0,45

C
Ćwiczenie 19

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 61,18 : 0,125

 2. 165,5 : 1,25

 3. 9,7272 : 2,25

 4. 10,1475 : 1,025

 5. 5,8528 : 1,24

 6. 428,175 : 0,45

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida