Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Eksperymenty

Pokaż ćwiczenia:
3
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z filmem „Topsi są źli” i przedstaw, jakie według ciebie były opinie ankietowanych o topsach w zależności od upływu czasu pomiędzy opiniami nauczycielki a pojawieniem się przedstawicieli topsów. Uzasadnij swoją odpowiedź, a następnie porównaj ją z wyjaśnieniem eksperta.
Zapoznaj się z filmem „Topsi są źli” i przedstaw, jakie według ciebie były opinie ankietowanych o topsach w zależności od upływu czasu pomiędzy opiniami nauczycielki a pojawieniem się przedstawicieli topsów. Uzasadnij swoją odpowiedź, a następnie porównaj ją z wyjaśnieniem eksperta.
R1BBWDBkU7WX3
Film pod tytułem Topsi są źli.
Ryyb8HUSxpMNf
Odpowiedz na pytanie, jakie były wyniki ankiety? (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z filmem „Dziewczyny są kiepskie z matmy” i przedstaw, jak tym razem według ciebie wypadły w testach kobiety w porównaniu z wynikami z poprzednich lat oraz w porównaniu z wynikami mężczyzn. Uzasadnij swoją odpowiedź, a następnie porównaj ją z wyjaśnieniem eksperta.
Zapoznaj się z filmem „Dziewczyny są kiepskie z matmy” i przedstaw, jak tym razem według ciebie wypadły w testach kobiety w porównaniu z wynikami z poprzednich lat oraz w porównaniu z wynikami mężczyzn. Uzasadnij swoją odpowiedź, a następnie porównaj ją z wyjaśnieniem eksperta.
RrMjXzk6WD9Ej
Film pod tytułem Dziewczyny są kiepskie z matmy.
R68mwqaMNLZA4
Odpowiedz na pytanie, jakie były wyniki eksperymentu? (Uzupełnij).
R1WuSX0YNeZrk2
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie.
Uprzedzenia awersywne to… Możliwe odpowiedzi: 1. uprzedzenia skutkujące unikaniem kontaktu z grupą, która wzbudza naszą niechęć, i jej członkami., 2. uprzedzenia służące przede wszystkim podniesieniu poczucia własnej wartości przez okazywanie pogardy innym., 3. uprzedzenia prowadzące do dystansu wobec obiektów, o których nie mamy wystarczającej wiedzy., 4. uprzedzenia, które nabywamy we wczesnym dzieciństwie.
R1eITFj9gVMAg2
Ćwiczenie 4
Zaznacz teorie, które wyjaśniają, skąd się biorą stereotypy. Możliwe odpowiedzi: 1. społeczne uczenie się, 2. teoria konfliktów, 3. osobowościowe uwarunkowania stereotypów i uprzedzeń, 4. podejście wąskie
R1XbvXXAK9FF82
Ćwiczenie 5
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Uproszczenie to skupienie się na jednej tylko cesze charakterystycznej obserwowanego obiektu, prowadzące do pomijania, niedostrzegania innych jego cech. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Uprzedzenia motywują do działania, często rodzą agresję oraz prowadzą do dyskryminacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stereotypy nie powstają w procesie socjalizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Uprzedzenia najczęściej pozostają ukryte, bardzo rzadko wyrażane są jawnie i otwarcie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.