Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z drugą częścią wykładu i wykonaj kolejne polecenia.

RFgIDAeQ4qJxS
Film nawiązujący do nauki i edukacji w oświeceniu, część druga.
Polecenie 2

Wyjaśnij, w czym przejawiała się demokratyzacja nauki w oświeceniu.

RpiO2ogYHIQi4
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, jak wyglądała edukacja w oświeceniu. Jaka była rola państwa w kształceniu społeczeństwa?

R1VwMbwKC1EYJ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Do odpowiedniej dziedziny nauki dopasuj imiona i nazwiska uczonych.

Rw9kBn51Jg6jM
chemicy Możliwe odpowiedzi: 1. Georges de Buffon, 2. William Petty, 3. Antoine Lavoisier, 4. Robert Boyle, 5. Karol Linneusz, 6. Adam Smith, 7. John Dalton przyrodnicy Możliwe odpowiedzi: 1. Georges de Buffon, 2. William Petty, 3. Antoine Lavoisier, 4. Robert Boyle, 5. Karol Linneusz, 6. Adam Smith, 7. John Dalton ekonomiści Możliwe odpowiedzi: 1. Georges de Buffon, 2. William Petty, 3. Antoine Lavoisier, 4. Robert Boyle, 5. Karol Linneusz, 6. Adam Smith, 7. John Dalton
21
Ćwiczenie 2

Czym jest zasada leseferyzmu? Wyjaśnij, dlaczego Quesnay postulował trzymanie się tej zasady.

RRRsAtV7hIpGZ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Przedstaw poglądy XVIII‑wiecznych badaczy przyrodniczych.

R1E1anh3nXUYJ
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 4

Opisz jak wyglądał proces rozwoju chemii jako odrębnej nauki.

R1FN5zpw164Kz
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Omów główne idee liberalizmu.

R9TZskaIy18UU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z poniższym tekstem i na jego podstawie wykonać polecenie.

Wiek XVI-XVIII w źródłach

III. Niech naród i panujący mają to zawsze na widoku, że ziemia jest jedynym źródłem bogactw i pomnaża je rolnictwo. Albowiem zwiększenie bogactw zapewnia pomnożenie ludności; ludzie i bogactwa podnoszą rolnictwo, rozszerzają handel, ożywiają przemysł, przysparzają bogactw i utrwalają je [...]

VI. Niech nakłady rolników będą wystarczające dla odtworzenia co roku, za pomocą wydatków na uprawę ziemi, możliwie największego dochodu.

VII. Niech całkowita suma dochodów wraca i wraca do obiegu rocznego i niech się obraca w całej swej masie [...]

XII. Niech dzieci zamożnych dzierżawców osiadają po wsiach, by tam utrwalić stan rolniczy.

XIII. Niech każdy dla osiągnięcia możliwie największego dochodu uprawia na swym polu takie rośliny, jakie mu jego interes, środki i właściwości gleby wskazują.

XIV. Trzeba utrzymać całkowitą wolność handlu, bo zupełna swoboda współzawodnictwa jest najpoważniejszą, najściślejszą, najkorzystniejszą dla państwa i narodu rękojmią handlu zewnętrznego i wewnętrznego.

1 Źródło: Wiek XVI-XVIII w źródłach, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 355–357.
Wiek XVI-XVIII w źródłach

Jak sądzę, bez trudu zgodzimy się na zasadę, że różnice co do wielkości i potęgi poszczególnych państw wynikają z różnej ilości znajdującego się w ich granicach pieniądza [...] Przemyślność ich [Holendrów - przyp. red.], a nasza nieroztropność doszła tak daleko, że przy pomocy faktorów swych i komisarzy, których mają prawo osadzać po wszystkich portach królestwa, opanowali cały handel morski i wyznaczają ceny na wszystkie towary, które kupują i sprzedają. Łatwo stąd wywnioskować, że o ile zdołamy znieść zyski Holendrów, ciągnione z poddanych naszego króla, i udaremnić odbyt towarów, które nam przywożą, o tyle pomnożymy ilość gotówki, którą winniśmy ściągnąć w granice królestwa dzięki wywozowi naszych produktów, i o tyle powiększymy potęgę, wielkość i bogactwo państwa.

2 Źródło: Wiek XVI-XVIII w źródłach, oprac. S. B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 320.
Ro80LHn666YsI
Doktrynę ekonomiczną powstałą w okresie oświecenia w Europie prezentuje: (Wybierz: tekst 1, tekst 2) Twoje uzasadnienie (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentem listu carycy rosyjskiej Katarzyny II do Woltera. Rozstrzygnij, czy potwierdza on tezę o rewolucji naukowej w XVIII w. Uzasadnij swoją odpowiedź, powołując się na dwa argumenty.

Katarzyna II List

Choć nasz stulecie w powszechnej opinii otrzymało zaszczytne miano “stulecia filozofii” i chociaż wybraliśmy już jego epitafium: Oświecenie!, tak wiele głów ogarnia wciąż nieustanny zamęt [...] ów przywołuje duchy, widzi na wskroś przez grube mury, rozmawia ze zmarłymi, destyluje uniwersalne panaceum i mieni się być niedostępnym dla śmierci, inny fałszuje diamenty, bez trudu ściąga Księżyc na Ziemię, a Ziemię wprowadza z orbity [...] A przy tym twórcy owych cudów nie przemawiają wcale do łatwowiernej gawiedzi na wiejskich jarmarkach; o nie [...] znajdują poklask ludzi z najlepszego towarzystwa

3 Źródło: Katarzyna II, List, [w:] J. Black, Europa w XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997, s. 321.
Rht9TDSerBEwm
Rozstrzygnięcie (Wybierz: tak, nie) Twoje uzasadnienie (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8

W XVIII w. podjęto badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko ospie prawdziwej. Wynalazł ją angielski lekarz Edward Jenner, wykorzystując do szczepień wirus ospy krowianki występujący wśród bydła domowego. Przeanalizuj poniższą ilustrację i dokonaj jej interpretacji, odwołując się do elementów graficznych.

RgIlW83Vw4VuN
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1HUfgk0CbsA5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Ćwiczenie 8
Rz3VUfvkKSuyk
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida