Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R42lrgveSbTbx
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Królestwo Polskie. Konstytucja i praktyka rządzenia.
Polecenie 2

Wymień założenia dotyczące władzy ustawodawczej Królestwa Polskiego i prawa wyborczego.

RawXZbUULb5bK
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego car Aleksander zaczął wycofywać się z wcześniejszych ustaleń i łamać nadaną konstytucję.

R73caAYrrhlBa
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie. Przytoczony artykuł pochodzi z miesięcznika literacko‑społecznego „Pamiętnik Warszawski”, wydawanego jako nieoficjalny organ Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W pierwszych latach Królestwa Polskiego był on główną trybuną zwolenników umiarkowanych postaw na gruncie politycznym oraz klasycyzmu i sentymentalizmu w sztuce. To właśnie na jego łamach w 1818 r. Kazimierz Brodziński polemizował z młodymi romantykami.

1
O liberalizmie

Od roku przeszło nowe hasło obija się o uszy nasze. Wyobrażenia liberalne, mówią jedni, podkopują trony, obalają ołtarze i mieszają świat cały; wyraz ten jest rewolucyjny i znaczenie przywiązane do niego. Co za bluźnierstwo! – mówią inni. […] Wyobrażenia liberalne to są wyobrażenia rozumne; podobało się nam dać im nowe nazwisko, lecz pod jakimkolwiek bądź imieniem, one to powinny kierować rządami i ludami.

Brońmy wyobrażeń i zasad liberalnych przeciwko ich nieprzyjaciołom, ale równie przeciwko ich przyjaciołom […]. Jednym z najpierwszych znamion rządu liberalnego jest wolność żądania obrad publicznych w sprawach tyczących państwa i narodu. Lecz zezwoliwszy na obrady, potrzeba zezwolić i na sprzeciwianie się; ciągłe zaś sprzeciwianie się, czyli opór, w sprawach politycznych zowie się opozycją; wszelki rząd liberalny dozwoli oporu, czyli opozycji; więcej powiem, wymaga jej koniecznie, bo naprzód opór tylko jawny przekonywa o wolności politycznej, po wtóre, że spory ministrów z opozycją odkrywają błędy pierwszych i dają poznać rządowi stan i ducha publiczności; podają sposobność kierowania i władania opinią, tą niewyrachowaną siłą moralną, z której się despotyzm dobrowolnie ogołaca. Prawda, że opozycja niekiedy umilka z przyczyn podłych lub obraźliwych, a kiedy walczy, głaszcze namiętności, wzywa pod swoją chorągiew zazdrość, nienawiść, chciwość i rozwiązłość; prawda, że walcząc, zaprawia oręż jadem potwarzy, przeistacza sprawy najniewinniejsze, czerni zamiary najczystsze i naigrawa się z przymiotów najszlachetniejszych; lecz to wszystko nie przeważa jej korzyści, nie potrafi ona obłąkać umysłu, mogącego wpływać na opinię narodową. Opozycja tylko liberalna może służyć do zjednania rządowi głosu i oklasków publiczności.

Opozycja działa liberalnie, kiedy broniąc swobód konstytucyjnych, szanuje święcie sprawy państwa; kiedy naganiając omyłki i uchybienia, a nawet pociągając do odpowiedzialności osoby występne albo nieroztropne, nie posuwa swych posądzeń do całej klasy tychże osób, o ducha stronnictwa, o zamiary buntownicze, o zamysły nieprawe. Grzeczność w samych sposobach mówienia, zimna krew w dowodzeniu przydają powabów opozycji liberalnej. […]

Rewolucja [francuska] zaczęła się od głoszenia zdań najliberalniejszych; wszystkie stany zdawały się żądać dobra publicznego, nawet z ofiarą korzyści prywatnych. Ale nie nazywajmyż duchem liberalnym ambicji, chciwości i niemoralności ustrojonej w czapkę czerwoną. Nie dbać na uczciwość publiczną, popisywać się grubą mową i obyczajami, naigrywać się ze świetności połączonej z chwałą narodową, wzruszać spokojność sumienia, targać związki familijne, za dobroć niebieską wypłacać się niewdzięcznością piekielną i pod hasłem wolności prowadzić pod miecz katowski monarchę, największego przyjaciela wolności, to zapewne nie są oznaki ducha liberalnego. Jeśli rewolucja niepomyślny skutek wzięła, to dlatego, że lud nie uczuł albo nie zrozumiał wyobrażeń liberalnych […].

1 Źródło: O liberalizmie, [w:] Pamiętnik Warszawski.
R12f3RGCU1mm6
Co oznacza wezwanie do obrony zasad liberalnych przed ich przeciwnikami i przyjaciółmi? Dlaczego także ci ostatni są niebezpieczni? (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2
R1ED3NkUARxlB
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RP6WSD26yZzx6
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RBQk7SBdeHTPs
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Powołując się na treść tekstu źródłowego, wyjaśnij, w jaki sposób władze Królestwa Polskiego starały się uzasadnić wprowadzenie cenzury.

Dekret o ustanowieniu cenzury w Królestwie Polskim, 1819 r.

(…)

Artykuł 1.

Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego poruczamy przedsięwzięcie wszelkich środków, jakie potrzebne uzna do ukrócenia nadużyciów wolności druku, stosując się do dawnego prawodawstwa polskiego i urządzeń za Rządu Księstwa Warszawskiego wydanych. 

Artykuł 2.

Wszystkie gazety i pisma periodyczne bez żadnego wyjątku podlegać odtąd mają cenzurze rządowej.

(…)

A Źródło: Dekret o ustanowieniu cenzury w Królestwie Polskim, 1819 r. Cytat za: Źródła do dziejów Polski w XVIII i XIX wieku, tom I: 1795-1864. Wybór tekstów źródłowych, A. Kosecki, J. R. Szaflik, A. Szwarc, R. Turkowski, Pułtusk 1999, str. 111.
RNDO3m7STsfFT
(Uzupełnij).