Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

RMtjI3AqoBpHh
Nagranie filmowe dotyczące sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim, część druga.
Polecenie 2

Nazwij układy międzynarodowe, w których zdecydowano na temat przyszłości Polski. Wymień ich postanowienia.

R1aqyqeuHGac0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 3

Wyjaśnij, na jakie ustępstwa w czasie kongresu wiedeńskiego poszli zaborcy w stosunku do Polski.

RaoGKv0ROgEmW
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 1

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

RqlWvr6lWkbK0
Którego z poniższych polityków uważa się za jednego z twórców ładu ustawionego na kongresie wiedeńskim? Możliwe odpowiedzi: 1. Klemens Metternich, 2. Charles Talleyrand, 3. Karl Hardenberg
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz, które z kongresowych postanowień w sprawie polskiej doczekały się realizacji.

R8pcD5UWUnL8D
Możliwe odpowiedzi: 1. Utworzenie Wolnego Miasta Krakowa, 2. Likwidacja Wolnego Miasta Gdańska, 3. Oddanie Rosji Zamościa, 4. Utworzenie Wolnego Miasta Torunia, 5. Zatrzymanie rosyjskiej ekspansji na linii Wisły
31
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z opracowaniem, a następnie wykonaj polecenie.

J. Zdrada Historia Polski 1795−1914

Los Księstwa Warszawskiego rozstrzygnęły traktaty zawarte 3 maja 1815 r.: rosyjsko‑pruski oraz rosyjsko‑austriacki. Ziemie polskie raz jeszcze zostały podzielone: Prusy otrzymały zachodnią część Księstwa – departamenty poznański i bydgoski, z których utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie, oraz Toruń, Austria wróciła na Podgórze i do Wieliczki, ponadto Rosja oddała jej okręg tarnopolski zajęty w 1809 r., Kraków z okręgiem stał się „miastem wolnym, niepodległym i ściśle neutralnym pod opieką Rosji, Austrii i Prus”. Większość ziem Księstwa, jako Królestwo Polskie, została połączona z Cesarstwem Rosyjskim, i, jak pisano: „Ma być związane z nim nieodwołalnie przez swą konstytucję i na wieczność włączone w osobach JCM Cesarza Wszechrosji, jego następców i dziedziców”, a cesarz „zastrzega sobie danie temu państwu, używającemu odrębnej administracji, rozszerzenia wewnętrznego, jakie uzna za stosowne”. Car stawał się jednocześnie królem Polski.

B Źródło: J. Zdrada, Historia Polski 1795−1914, Warszawa 2005, s. 91.
RZ8G8UoE3s2HA
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 3
R9omDAco76lu8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.

RSATzo0pZL8YX
George Cruikshank, Twelfth night or, what you will! [Dwunasta noc albo co kto woli!], 1815 r. Na ilustracji władcy prowadzą spór o nabytki terytorialne. Car Rosji Aleksander I siedzi obok dużego fragmentu tortu z napisem Rosja w Europie, na którym widnieje kilka drzew i budynków, sanie i Kozacy. Obok znajduje się „Polska”, mniejsza, ale z większą liczbą budynków i gęściej zaludniona. W tle widać błagających o coś władców. W górnej części rysunku, na chmurach, siedzi mizernie wyglądająca Sprawiedliwość, z opaską na jednym oku, z płonącym mieczem. Nad tortem trzyma swoją wagę. Podmuchy wiatru („Avarice” – „Skąpstwo” i „Ambition” – „Ambicja”) powodują, że jest ona przechylona (nie znajduje się w stanie równowagi).
Źródło: British Museum, domena publiczna.
R1YRLbJNtpV4P
Zaznacz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Rysunek ma charakter satyryczny., 2. Źródło nawiązuje do rokowań pokojowych, w których następstwie doszło do podpisania pokoju w Tylży., 3. Autor podkreśla, że car zdobędzie kontrolę nad terenami znacznie bardziej rozwiniętymi cywilizacyjnie niż ziemie znajdujące się dotychczas pod jego panowaniem., 4. Autor pozytywnie ocenia zachowanie przywódców ówczesnych mocarstw.
Rf2pFeQOwAWo7
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.