Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wykładami, a następnie wykonaj polecenia.

R1IN4uffIH159
Film opowiadający o niepokojach średniowiecza, a konkretnie o niepokoju o zbawienie.
Polecenie 2

Wskaż największy lęk mieszkańców średniowiecznej Europy. Podaj jego źródło.

R12WNPf2ZaDLF
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień działania, które wg ludzi średniowiecza, miały pomóc im osiągnąć zbawienie.

RhXRwuVwN8r6x
(Uzupełnij).
RTJxtUGlowWbW
Film opowiadający o niepokojach średniowiecza, a konkretnie o niepokoju o byt materialny.
Polecenie 4

Przedstaw genezę średniowiecznego lęku o byt materialny.

RWU1SFyLemIul
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, w jaki sposób mieszkańcy średniowiecznej Europy poradzili sobie z powracającymi klęskami głodu. Wymień skutki rozwiązania problemu głodu.

RcEE9fsxbz4TX
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1
Rwgdfp6IGNy2d
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1eAk9oyLLqki
Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Elementy do uszeregowania: 1. Wydanie pierwszej drukowanej książki przez Jana Gutenberga, 2. Upadek Konstantynopola, 3. Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 r. w Wittenberdze (początek reformacji), 4. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Ćwiczenie 1
Rau13aglhbJyo
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
211
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapami, a następnie wykonaj polecenie.

Mapa A:

RBy6x6YfuIt8v
Źródło: Contentplusp.sp. z o.o. na podstawie MesserWoland, Petr Dlouhý, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Mapa B:

R1VgVRy845DFu
Źródło: Nicolay de Caveri, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RVcwZdzOZK9We
Zapoznaj się z zamieszczonymi wyżej mapami, a następnie na ich podstawie oraz odwołując się do wiedzy wyniesionej z filmu edukacyjnego, określ, w jakich latach mogła powstać mapa B. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).