Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z dalszą częścią wykładu historyka Jerzego Pysiaka i wykonaj kolejne polecenia.

Rb6fFsX06oras
Film nawiązujący do Cesarstwa w trzynastym wieku, część druga.
Polecenie 2

Przedstaw genezę i przebieg konfliktu między cesarzem Fryderykiem II a papieżami.

R1S1w9aaxhjm0
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz, w jaki sposób przejawiał się upadek władzy cesarskiej w Rzeszy w XIII wieku. Jakim siłom politycznym mogło zależeć na wydłużeniu okresu bez jednego silnego władcy w cesarstwie?

R15PjDSdP4LZW
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1KMVf5d1pH8z1
Ćwiczenie 1
Jak nazywała się dynastia panująca w Niemczech w latach 1138-1254? Możliwe odpowiedzi: 1. Welfowie, 2. Ottonowie, 3. Hohenstaufowie, 4. Gibellinowie
RTXcShPExT4P31
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1Sc46ySQeG441
Ćwiczenie 3
1152 Możliwe odpowiedzi: 1. sobór powszechny w Lyonie, 2. koronacja Fryderyka II na cesarza, 3. początek panowania Fryderyka Barbarossy, 4. śmierć Ryszarda z Kornwalii 1220 Możliwe odpowiedzi: 1. sobór powszechny w Lyonie, 2. koronacja Fryderyka II na cesarza, 3. początek panowania Fryderyka Barbarossy, 4. śmierć Ryszarda z Kornwalii 1244 Możliwe odpowiedzi: 1. sobór powszechny w Lyonie, 2. koronacja Fryderyka II na cesarza, 3. początek panowania Fryderyka Barbarossy, 4. śmierć Ryszarda z Kornwalii 1273 Możliwe odpowiedzi: 1. sobór powszechny w Lyonie, 2. koronacja Fryderyka II na cesarza, 3. początek panowania Fryderyka Barbarossy, 4. śmierć Ryszarda z Kornwalii
RRSUqgTbhHfSD
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1ZlCNbbnzu1p2
Ćwiczenie 4
Ułóż wydarzenia chronologicznie od tego, które wydarzyło się najwcześniej. Elementy do uszeregowania: 1. Rudolf I Habsburg królem Niemieckim, 2. początek wielkiego bezkrólewia w Cesarstwie, 3. schizma wschodnia, 4. schizma zachodnia, 5. przeprowadzka papieża do Awinionu
3
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższe stwierdzenia i określ, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.

Rpeq3H6qY4TR3
Grzegorz VII był pierwszym biskupem na Stolicy Apostolskiej, który wspierał dzieło reformy Kościoła. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII w Canossie, ponieważ uznał swój błąd i poparł dążenia papieża do dominacji nad światem chrześcijańskim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Spór o inwestyturę zakończył się tym, że cesarz utrzymał prawo do mianowania biskupów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 6
Rtu0IxoSRATP7
Opisz przyczyny słabości cesarstwa w XIII wieku. (Uzupełnij).