Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R1VCtfBDl6KxD
Film nawiązujący do Cesarstwa w trzynastym wieku, część pierwsza.
Polecenie 2

Wyjaśnij, dlaczego po śmierci Henryka VI doszło w cesarstwie do podwójnej elekcji.

R1S1w9aaxhjm0
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień skutki dwuwładzy w cesarstwie niemieckim.

R15PjDSdP4LZW
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).