Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj kolejne polecenia.

R18a6mde2AzbB
Film opowiadający o imperium Habsburgów.
Polecenie 2

Omów politykę międzynarodową stosowaną przez Habsburgów.

RJF4r1o8Mr4Wk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego państwo Karola V określano mianem imperium, w którym nie zachodzi słońce.

R1AeOsHsZ3nry
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj poniższą ilustrację i rozstrzygnij, czy to źródło można uznać za wiarygodne. Uzasadnij odpowiedź.

R1cKX00RG2rkh
Rycina opublikowana w Liber missarum der Margarethe von Österreich, przedstawia hołd składany cesarzowi, 1515 rok.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Rz4xLtt1IlyXF
(Wybierz: Tak, Nie) Twoje uzasadnienie (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 2

Na podstawie poniższego tekstu wyjaśnij, dlaczego Habsburgom trudno było podporządkować sobie państwa niemieckie.

Stanisław Grzybowski Wielka historia świata, Narodziny świata nowożytnego 1453−1605

Powstanie związku książąt protestanckich, zwanego szmalkaldzkim, unaoczniło nareszcie cesarzowi, że protestantyzm przestał już być problemem wyznaniowym i że przyczynił się do rozbicia politycznego Rzeszy. Wojna szmalkaldzka jesienią 1546 r. doprowadziła wprawdzie do tryumfu cesarza, do pozbawienia godności elektorskiej buntowniczego księcia saskiego Jana Fryderyka i przeniesienia jej na jego krewniaka Maurycego, z młodszej linii Wettynów, w 1547 r., lecz porozumienie Maurycego z Francją spowodowało odbudowanie związku książąt protestanckich przeciw cesarzowi, który, zaskoczony w 1552 r. w Innsbrucku, cudem uszedł niewoli, musiał układać się z książętami i ostatecznie, zwątpiwszy w możliwość utrzymania Rzeszy, abdykował w 1556 r. Usunął się do hiszpańskiego klasztoru i zmarł tam 21 grudnia 1558 r.

1 Źródło: Stanisław Grzybowski, Wielka historia świata, Narodziny świata nowożytnego 1453−1605, t. 6, Kraków 2017, s. 548.
R1Z1okBex5FX8
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).