Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z dalszą częścią wykładu historyka Piotra Krolla i wykonaj kolejne polecenia.

RwoRweBuatIxy
Nagranie filmowe dotyczące kolonii holenderskich i Indonezji, część druga.
Polecenie 2

Wyjaśnij, z jakimi problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi musiało się mierzyć młode państwo indonezyjskie.

RFayB9yBh5P61
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Azja stała się po II wojnie światowej strefą konfrontacji dwóch przeciwstawnych bloków: zachodniego, wspieranego przez Stany Zjednoczone, i wschodniego, kierowanego przez ZSRS. Jakie miejsce w tym konflikcie zajmowała Indonezja?

RNjZKSs1HQQnv
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się ze źródłami, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło A

1
Współczesny historyk o staropolskich relacjach dotyczących Batawii

Wśród polskich podróżników udających się na Daleki Wschód szczególnie ciekawy wydaje się „Pamiętnik…” Teodora Anzelma Dzwonkowskiego, który w latach 1786–1793 odbył rejs do Holenderskich Indii Wschodnich […]. Dzwonkowski jako marynarz na służbie Kompanii Wschodnioindyjskiej rozpoczął swoją podróż po jej posiadłościach od wizyty w Batawii [współczesna Dżakarta] na Jawie, gdzie znajdowała się siedziba holenderskiego gubernatora generalnego […]. Opisując największą faktorię holenderską Batawii podkreślał różnorodność panującą w mieście zamieszkanym przez różne nacje. Jego uwagę przyciągnął ruch w porcie, o którym pisał, iż w chwili przybycia jego eskadry: […] blisko tysiąc różnych narodów [w tym porcie znajdowało się]. Zaskakiwał go również przepych i wystawność, z jaką żył rezydujący tam gubernator generalny. […] Opisy Batawii zamieszczone w [polskich] kompendiach geograficznych ukazują miasto budowane „manierą europejską”, poprzecinane siecią kanałów, nad którymi przerzucono 56 mostów z wielkimi gmachami publicznymi. [Zwracają] również uwagę na koegzystencję ludności wyspiarskiej, Europejczyków i Chińczyków.

A Źródło: Współczesny historyk o staropolskich relacjach dotyczących Batawii. Cytat za: Filip Wolański, Indie Holenderskie w świetle osiemnastowiecznych podręczników geograficznych i w relacji Teodora Anzelma Dzwonkowskiego, w: Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji. Wrocław 23–24 października 2004 r., pod red. tegoż i B. Roka, Wrocław 2004, s. 302–305.

Źródło B

R1BvcYYLxE4Ow
Zamek w Batawii na wyspie Jawa – centrum administracyjne holenderskiego imperium kolonialnego, obraz z 1661 r.
Źródło: Andries Beeckman, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RLp0vsFud84KP
Wskaż elementy charakterystyczne dla wyglądu miasta i życia codziennego mieszkańców Batawii, na które zwrócili uwagę zarówno staropolscy autorzy (źródło A) jak i twórca obrazu (źródło B). Możliwe odpowiedzi: 1. Wielokulturowy charakter miasta, 2. Obecność Chińczyków, 3. Mieszane małżeństwa, 4. Wystawna rezydencja lokalnych władz, 5. Monumentalna architektura, 6. Dominacja religii chrześcijańskiej, 7. Tropikalny klimat, 8. Komunikacja z wykorzystaniem dróg wodnych, 9. Wpływy europejskie w budownictwie
R1R87s4r5d36s
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenie.

RjqTIUx1FkqgS
Mapa Indonezji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1FW9VeHR9NTU
Podaj numery, którymi oznaczono na mapie: a) główne miasto prowincji, która do 1962 r. stanowiła terytorium zależne Holandii. 1. 1, 2. 2, 3. 4, 4. 3
b) miasto, w którym 17 sierpnia 1945 r., dwa dni po kapitulacji Japonii, gen. Sukarno ogłosił niepodległość Indonezji. 1. 1, 2. 2, 3. 4, 4. 3
c) metropolię znajdującą się w jednej z trzech prowincji, którym Holendrzy w 1946 r. przyznali niepodległość. 1. 1, 2. 2, 3. 4, 4. 3
d) olbrzymie centrum handlowe i ważny punkt strategiczny na Pacyfiku, znajdujący się w pobliżu Indonezji. 1. 1, 2. 2, 3. 4, 4. 3
Ćwiczenie 2
REETRURkDHiOy
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.