Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Sprawdź, czym jest teleologia i jaką rolę odgrywała w teoriach etycznych.

Polecenie 2

Poszukaj informacji na temat różnic w postrzeganiu państwa u Platona i Arystotelesa.

R1aR5zPrbm4KT
R1EShEmUsOQNA
Ćwiczenie 1
Arystoteles Możliwe odpowiedzi: 1. Demokracja funkcjonuje prawidłowo, gdy opiera się na sile klasy średniej., 2. Społeczeństwo (państwo) ma solidniejsze podstawy istnienia aniżeli umowa między jednostkami, a cele znacznie ważniejsze niż zapewnianie jednostkom szczęścia., 3. Państwo (społeczeństwo) jest tworem bardziej naturalnym niż jednostka., 4. Każdy nowy model gospodarczy społeczeństwa przyczynia się do nowego podziału pracy i powstania nowych form organizacji systemu., 5. Zróżnicowanie społeczne to zagrożenie dla stabilności społeczeństwa jako całości, a zarazem niezbędny sposób organizacji społeczeństwa, 6. Państwo to wyspecjalizowane części pozostające we wzajemnych komplementarnych zależnościach. Platon Możliwe odpowiedzi: 1. Demokracja funkcjonuje prawidłowo, gdy opiera się na sile klasy średniej., 2. Społeczeństwo (państwo) ma solidniejsze podstawy istnienia aniżeli umowa między jednostkami, a cele znacznie ważniejsze niż zapewnianie jednostkom szczęścia., 3. Państwo (społeczeństwo) jest tworem bardziej naturalnym niż jednostka., 4. Każdy nowy model gospodarczy społeczeństwa przyczynia się do nowego podziału pracy i powstania nowych form organizacji systemu., 5. Zróżnicowanie społeczne to zagrożenie dla stabilności społeczeństwa jako całości, a zarazem niezbędny sposób organizacji społeczeństwa, 6. Państwo to wyspecjalizowane części pozostające we wzajemnych komplementarnych zależnościach.
RrvHLpSA2p7Js
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3
RgFox8EaI9cEJ
Wyjaśnij, dlaczego zdaniem Arystotelesa życie poświęcone aktywności politycznej należało do najbardziej wartościowych sposobów życia człowieka. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 4
R1UjBRBBZICeG
Napisz, jak Arystoteles postrzegał „naturę”. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida