Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią dr. Krzysztofa Kowaluka i wyjaśnij, dlaczego konserwatyści określani są mianem tradycjonalistów.

Polecenie 2

Zastanów się, czym konserwatyzm różni się od neokonserwatyzmu.

RtflEQD0pXANH
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Konserwatyzm 2.0.
1
Ćwiczenie 1
RlDzxPrCmHrpL
Scharakteryzuj stosunek amerykańskich konserwatystów do wolnego rynku. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
RGa3TK26kPGBs
Wyjaśnij, jak się zmieniał stosunek europejskich konserwatystów do demokracji. (Uzupełnij).

Sprawdź się

Pokaż ćwiczenia:
RkO79fBf0LxhB1
Ćwiczenie 3
Wskaż, która z wymienionych osób uważana jest za twórcę konserwatyzmu. Możliwe odpowiedzi: 1. Edmund Burke, 2. Roger Scruton, 3. Ronald Reagan, 4. Margaret Thatcher
RZpV16KQt9cc51
Ćwiczenie 4
Wskaż, jakie cele społeczne powinno realizować państwo według konserwatystów. Możliwe odpowiedzi: 1. Państwo powinno urzeczywistniać ideę dobra wspólnego., 2. Państwo powinno w sposób szczególny troszczyć się o rodzinę., 3. Państwo powinno uzależniać swoich obywateli od własnego organizmu państwowego., 4. Państwo powinno dbać o wykształcenie podstawowych wzorców zachowań wśród obywateli.
R1HlEjZqqIbfg2
Ćwiczenie 5
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Konserwatyści są negatywnie nastawieni do integracji europejskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dla konserwatystów państwo jest bytem zależnym od indywidualnego rozumu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyści mają wrogie nastawienie wobec ideologii, które próbują stworzyć doskonały i szczęśliwy ład. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem konserwatystów społeczeństwo jest sumą autonomicznych bytów, mogących dowolnie kształtować relacje z innymi, abstrahując od obowiązków, które nakłada na nie wspólnota. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz