Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z filmem edukacyjnym i wykonaj polecenia.

R1OGCyqBY3yLd
Film nawiązujący do zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego Polski.
Polecenie 1

Oceń, co jest najważniejszą przyczyną rozbieżności w rozwoju społecznym w poszczególnych regionach naszego kraju.

R1M7bQ6FLvQl3
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Korzystając z własnej wiedzy i dostępnych źródeł informacji, wymień przykłady działań na rzecz wyrównywania poziomu rozwoju społecznego w Polsce.

R1M7bQ6FLvQl3
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida