Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Obejrzyj film, a następnie na podstawie dostępnych źródeł wskaż trzęsienie ziemi, do którego doszło w ostatnich 10 latach i opisz szkody gospodarcze, przyrodnicze i społeczne będące następstwem tej katastrofy.

Na podstawie informacji z filmu i dostępnych źródeł wskaż trzęsienie ziemi, do którego doszło w ostatnich 10 latach i określ szkody gospodarcze, przyrodnicze i społeczne będące następstwem tej katastrofy.

RmU8tQIJjNEPM
(Uzupełnij).
R1aXD9TPOuPkc1
Film nawiązujący do treści materiału - opisuje wielkie katastrofy wywołane trzęsieniami ziemi.