Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1eziDnJqwSfH1
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Najsilniejsze trzęsienia ziemi występują Możliwe odpowiedzi: 1. w Pacyficznym Pierścieniu Ognia., 2. na Antarktydzie., 3. na grzbiecie środkowoatlantyckim, 4. basenie Morza Śródziemnego
R1W331eu7iyJ71
Ćwiczenie 2
Analizując poznane informacje o trzęsieniach ziemi, zaznacz sposoby ograniczenia negatywnych skutków trzęsień ziemi. Możliwe odpowiedzi: 1. Systematyczne monitorowanie obszarów sejsmicznych, 2. Obserwacja przemieszczania się piasków na pustyniach, 3. Badanie natężenia wiatrów lokalnych, 4. Obserwacje zwierząt (np. myszy i szczury uciekają z zamkniętych pomieszczeń), 5. Szkolenie ludności na wypadek klęski, szkolenie służb ratowniczych
RdQi655PW5myb2
Ćwiczenie 3
Miejsce we wnętrzu Ziemi, gdzie nastąpił proces wydzielenia się energii jest nazywane ogniskiem trzęsienia ziemi, w jego obrębie lokalizuje się hipocentrum — hipotetyczny punkt, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne; punkt na powierzchni Ziemi położony bezpośrednio nad hipocentrum jest zwany epicentrum. Ogniska trzęsień ziemi występują na różnych głębokościach poniżej powierzchni Ziemi; rozróżnia się trzęsienia ziemi płytkie (ognisko na głębokości do 70 km), pośrednie (głębokość 70–300 km) i głębokie (głębokość 300–700 km). Trzęsienia ziemi najczęściej występują przy granicach płyt litosfery, choć zdarzają się też trzęsienia daleko od tych granic (trzęsienia ziemi śródpłytowe). Rejony, gdzie trzęsienia ziemi są stosunkowo częste i silne, są nazywane strefami sejsmicznymi, obszary zaś na ogół wolne od trzęsień ziemi to strefy asejsmiczne.
R1MVnRnCa5zkm2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość każdego zdania.. Około 90% wszystkich trzęsień ziemi to trzęsienia tektoniczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Epicentrum to miejsce uwolnienia naprężeń i emisji fal sejsmicznych , inaczej ognisko trzęsienia ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Skala Richtera to 12-stopniowa skala określająca intensywność trzęsienia ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Energię trzęsień ziemi mierzymy przy pomocy sejsmografów i wyrażamy w stopniach magnitudy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RREBVxymnzHDC2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Przestrzenne rozmieszczenie trzęsień ziemi na naszej planecie
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
Ćwiczenie 5
RytVk1bWfG0vo
Uzupełnij tekst: Energię trzęsień ziemi mierzymy przy pomocy 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu i wyrażamy w stopniach 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu. Parametr ten został opracowany w 1935 roku przez Charlesa Richtera, który stworzył także skalę magnitud, nazwaną później 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu. Każde kolejne stopnie magnitudy pociągają za sobą 31 krotny 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu ilości wyzwalanej energii. W późniejszym czasie zmodyfikowano pojęcie magnitudy i sposób jej obliczania. Aktualnie do jej wyznaczenia wykorzystywanych jest szereg danych z zapisu 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu, takich jak odległość od 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu, głębokość ogniska, amplituda drgań cząstek gruntu czy częstotliwości 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu. Ponadto wykorzystywane są informacje z różnego typu fal i wartości 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu sejsmicznego. Dokonano odpowiedniej 1. epicentrum, 2. fali sprężystej, 3. kalibracji, 4. wzrost, 5. magnitudy, 6. spadek, 7. skalą Richtera, 8. wstrząsów, 9. sejsmografów, 10. momentu wielkości magnitudy, dzięki czemu najczęściej spotykane trzęsienia ziemi mogą być porównywalne ze skalą Richtera.
RN0lkyEExY5wU2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary miejscowości z największą liczbą ofiar trzęsień Ziemi, z datami ich powstania. ok. 8,0 magnituda,Shaanxi, Chiny (830.000 ofiar) Możliwe odpowiedzi: 1. 1976, 2. 2010, 3. 2004, 4. 1556 ok 7 magnituda Haiti (360.000 ofiar) Możliwe odpowiedzi: 1. 1976, 2. 2010, 3. 2004, 4. 1556 7,5 magnituda Chiny (243.000 ofiar) Możliwe odpowiedzi: 1. 1976, 2. 2010, 3. 2004, 4. 1556 9 magnituda Ocean Indyjski(228.00 ofiar) Możliwe odpowiedzi: 1. 1976, 2. 2010, 3. 2004, 4. 1556
31
Ćwiczenie 7

Fotografie przedstawiają skutki trzęsienia ziemi. Nazwij je i wyjaśnij, w jaki sposób powstają.

Fotografie przedstawiają skutki trzęsienia ziemi. Na podstawie opisu nazwij je i wyjaśnij, w jaki sposób powstają.

R5Dvx2NfG2POn
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.
ResCSEOamFvq4
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.
R14drmXPG0qoP
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W nowożytnej historii trzęsienie ziemi z największą liczbą ofiar śmiertelnych miało miejsce na Haiti w 2010 roku. Jeżeli trzęsienie ziemi o podobnej sile wystąpiłoby w Japonii, zginęłoby o wiele mniej osób.

Wyjaśnij, dlaczego występują duże różnice w liczbie ofiar przy silnych trzęsieniach ziemi np. na Haiti i w Japonii.

R18BpYY4cmV4t
(Uzupełnij).