Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym wywiadem. Wyjaśnij, na czym polega przywilej immunitetów poselskich i senatorskich oraz jaki mają one związek z teorią Hobbesa.

RUbp2TM2n5GVH
(Uzupełnij).
RGarr4JEqJ6I7
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Umowa społeczna a nietykalność osób sprawujących władzę.
R140hrEvJgAQw
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które z wymienionych kwestii są związane z przyznawaniem immunitetów w współczesnym państwie? Możliwe odpowiedzi: 1. uniknięcie nadużyć rządu w celu uciszenia niewygodnego deputowanego opozycji, 2. immunitet jest tradycyjnym przywilejem związanym z przywilejami królewskimi, 3. prawo do zatrzymania podejrzanego deputowanego jest egzekwowane za pośrednictwem parlamentu, 4. żaden poseł i senator nie jest objęty prawem stanowionym
Polecenie 2

Wyjaśnij, na czym polega słynna koncepcja polityczna Hobbesa, o której wspomina prof. Jan Hartman. Jak został przyjęty ten pomysł?

R1WXg30yikI5y
(Uzupełnij).
RxyFLgeovmeoS
Ćwiczenie 2
Oznacz jako prawdziwe bądź fałszywe twierdzenia, które dotyczą wspólnych cech dotyczących każdej umowy społecznej. W ramach umowy społecznej, podmiot zrzeka się wolności, pokładając zaufanie, że suweren zadba o jego wolność. prawdafałsz
Umowa społeczna powstaje, gdy niezorganizowana grupa ludzi przekształca się w zorganizowany organizm polityczny – państwo. prawdafałsz
W ramach umowy społecznej reguły współżycia są: tworzone, ogłoszone i przyjęte. prawdafałsz
Umowa społeczna może być zawarta tylko jeden raz. prawdafałsz
Umowa społeczna jest tyranią większości nad mniejszościami. prawdafałsz
Umowa społeczna jest przykładem bezpośredniej demokracji rozumianej w jej najszerszym pojęciu. prawdafałsz
Polecenie 3

Wymień różne koncepcje umowy społecznej i scharakteryzuj je.

R1LpMBKYgNBDM
(Uzupełnij).
Praca domowa

Podzielcie się na kilkuosobowe grupy i stwórzcie projekt umowy społecznej obowiązujący w waszej klasie.

RUbp2TM2n5GVH
(Uzupełnij).