Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym audiobookiem. Jakie rozwiązanie proponuje Thomas Hobbes w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji związanych ze stanem natury? Czy zgadzasz się z jego pomysłem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RVzgzPVm5mvdg
(Uzupełnij).
RpQpBdOn2iSSx
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Thomas Hobbes. Lewiatan.
Źródło: Thomas Hobbes, Lewiatan, [w:] Barbara Markiewicz, Od Filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wyjaśnij, kim jest Lewiatan i jakie są jego cele.

RoZMwgw2uRk2X
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie tekstu źródłowego oraz zdobytych wiadomości opisz, jaką funkcję pełni suweren.

R1Od7UXpYylFO
(Uzupełnij).