Polecenie 1

Obejrzyj film, a następnie wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj polecenia.

RxFxvGLubw6VI
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

Wyjaśnij, co skłoniło Amerykanów do użycia broni masowego rażenia przeciwko Japonii.

RBFzS5Y8LX8QT
Wyjaśnij, co skłoniło Amerykanów do użycia broni masowego rażenia przeciwko Japonii. (Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz psychologiczny aspekt wykorzystania bomby atomowej przez Amerykanów.

RKlsW8HfsfU8b
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).