Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wysłuchaj nagrania tekstu przemówienia japońskiego cesarza Hirohito, a następnie wykonaj kolejne polecenia i ćwiczenia.

Zapoznaj się z nagraniem tekstu przemówienia japońskiego cesarza Hirohito, a następnie wykonaj kolejne polecenia i ćwiczenia.

RdFrxGiRYgPab
Nagranie dźwiękowe lekcji.
Źródło: Hirohito, Przemówienie do narodu, nadane przez japońskie radio 15 sierpnia 1945 roku, przeł. Jerzy Bokłażec, [w:] Wielkie mowy historii, t. III: Od Hitlera do Eisenhowera, Polityka 2006.
Polecenie 2

Na podstawie treści przemówienia cesarza Hirohito przedstaw, w jaki sposób władca Japonii opisuje przyczyny przystąpienia kraju do II wojny światowej.

RE0ktjD2BTSYX
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Podaj, jaki fakt wpłynął bezpośrednio na decyzję cesarza o kapitulacji.

R13uieS2q5Cz2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 1
RF9nLKq3t3VJe
Ułóż poniższe wydarzenia w kolejności chronologicznej: Elementy do uszeregowania: 1. Bitwa o Guadalcanal, 2. Zrzucenie bomby na Hiroszimę, 3. Bitwa o Midway, 4. Atak Japonii na Pearl Harbour, 5. Podpisanie przez Japonię kapitulacji, 6. Walki o Okinawę oraz Iwodżimę
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z poniższymi materiałami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło A

R1EtloEC3BUsD
Flaga Japonii (jap. Nisshō‑ki – flaga wschodzącego słońca albo Hi‑no‑maru – okrąg słońca/dysk słońca).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło B

R7SJgDcERKxOg
Wschodzące słońce nad Midway.
Źródło: dostępny w internecie: digital.shsmo.org, domena publiczna.
RoZHisGgBiUpR
Wskaż, czy istnieje związek między źródłem A i źródłem B. Uzasadnij swoją odpowiedź i wyjaśnij znaczenie rysunku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z poniższymi tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenie.

Tekst A

Z ustaleń konferencji w Jałcie 4–11 lutego 1945 roku

Stalin zobowiązał się do przystąpienia w dwa do trzech miesięcy po kapitulacji Niemiec do wojny z Japonią, w zamian za co otrzymał obietnicę m.in. utrzymania status quo w Mongolii Zewnętrznej, przywrócenia praw utraconych przez Rosję w 1904 roku, dotyczących Południowego Sachalinu i Port Arthur, oraz przejęcia przez ZSRR Wysp Kurylskich.

stalin Źródło: Z ustaleń konferencji w Jałcie 4–11 lutego 1945 roku, dostępny w internecie: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com [dostęp 16.06.2020 r.].

Tekst B

Końcowa faza wojny na Pacyfiku

Ostateczny plan obrony terytorium Japonii, „Operacja Decyzja”, przewidywał użycie 10 tys. samolotów samobójczych […], 53 dywizje piechoty i 25 brygad; 2 mln 350 tys. wyszkolonych żołnierzy miało walczyć na plażach przy wsparciu 4 mln cywilnych pracowników armii i marynarki oraz 28 mln milicji cywilnej. W skład uzbrojenia miały wchodzić m.in. bambusowe włócznie, łuki i strzały. […] Dowódcy wojsk alianckich obliczali, że jeśli inwazja na Japonię będzie konieczna, to muszą się spodziewać po swojej stronie około miliona zabitych i rannych. A ilu straciłoby życie po stronie japońskiej? Przyjmując za podstawę obliczeń dotychczasowy stosunek strat, byłaby to liczba rzędu 10‑20 mln. […] Drugą bombę, plutonową, zrzucono 9 sierpnia, nie na pierwotnie wyznaczony cel (którego pilot nie mógł znaleźć), ale na alternatywny. Przez okrutną ironię losu stało się nim chrześcijańskie miasto Nagasaki, ośrodek oporu przeciw shinto. Zginęło tego dnia 74 800 osób.

plan Źródło: Końcowa faza wojny na Pacyfiku, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 568–569.
Rn6EKUeSAacjy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).