Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Jakie czynniki wpływają na grubość warstwy ozonowej? W jaki sposób możemy zadbać o odpowiednią grubość warstwy ozonowej? Zapoznaj się z filmem edukacyjnym, który pozwoli Ci odpowiedzieć na te i inne pytania, a następnie rozwiąż ćwiczenia sprawdzające zdobytą wiedzę.

RI2ZmOTZblVdz1
Film opowiadający o czynnikach wpływających na grubość warstwy ozonowej.
Ćwiczenie 1

W której warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa?

RjdTd4LlnNi0a
Możliwe odpowiedzi: 1. stratosfera, 2. jonosfera, 3. troposfera, 4. mezosfera
R16iObbqoA5ib
Ćwiczenie 2
Jakie grupy związków chemicznych mają wpływ na zmniejszanie grubości warstwy ozonowej? Możliwe odpowiedzi: 1. Freony, 2. Tlenki azotu, 3. Tlenki węgla, 4. Gazy szlachetne
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida