Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RJy1tvzzkID1Z1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście tak, aby powstały zdania prawdziwe. 1. Ozon, 2. Tlen, 3. zjawisko wzrostu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 4. kołami podbiegunowymi, 5. freony, 6. zanieczyszczenia, 7. równikiem, 8. zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 9. neon, 10. promieniowanie ultrafioletowe to gaz, który tworzy warstwę ozonową. Warstwa ta pochłania 1. Ozon, 2. Tlen, 3. zjawisko wzrostu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 4. kołami podbiegunowymi, 5. freony, 6. zanieczyszczenia, 7. równikiem, 8. zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 9. neon, 10. promieniowanie ultrafioletowe, będące szkodliwe dla życia na Ziemi.
Dziura ozonowa to 1. Ozon, 2. Tlen, 3. zjawisko wzrostu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 4. kołami podbiegunowymi, 5. freony, 6. zanieczyszczenia, 7. równikiem, 8. zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 9. neon, 10. promieniowanie ultrafioletowe i występuje nad 1. Ozon, 2. Tlen, 3. zjawisko wzrostu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 4. kołami podbiegunowymi, 5. freony, 6. zanieczyszczenia, 7. równikiem, 8. zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 9. neon, 10. promieniowanie ultrafioletowe. Do zaniku warstwy ozonowej przyczyniają się 1. Ozon, 2. Tlen, 3. zjawisko wzrostu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 4. kołami podbiegunowymi, 5. freony, 6. zanieczyszczenia, 7. równikiem, 8. zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, 9. neon, 10. promieniowanie ultrafioletowe.
11
Ćwiczenie 2

Wymień co najmniej trzy źródła freonów.

R15MHAaEJxVGS
Odpowiedź: (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3
R1Sq25G09t6gY
Łączenie par. . Największe zagrożenie dla grubości warstwy ozonowej stanowią CO2 oraz SO2.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl Chapmana - opisuje proces rozpadania ozonu pod wpływem CFC.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pomiary ozonu w stratosferze i troposferze są prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Masa ozonu stanowi 0,5% masy całej atmosfery.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pomiary ozonu troposferycznego wykonuje Instytut Geofizyki PAN.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jedna cząsteczka chloru z CFC może zniszczyć do 100 tysięcy cząsteczek ozonu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 4

Wybierz poprawną odpowiedź.

RejfQzbdo0s9o
Wiązanie podwójne między atomami występuje w cząsteczkach. Możliwe odpowiedzi: 1. tlenu, 2. azotu, 3. ozonu, 4. wodoru
2
Ćwiczenie 5

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze. Spowodowane jest zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu w wyniku zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi, które reagują z tym gazem.

Wśród wymienionych związków zaznacz te, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.

R1D6sGMd2f5fF
Możliwe odpowiedzi: 1. CO2, 2. , 3.
2
Ćwiczenie 6

Uzupełnij poniższy rysunek przedstawiający warstwy atmosfery, przeciągając hasła w ramkach.

R1SlQUl6JDFjb
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Kelvinsong, licencja: CC BY-SA 3.0.
RTumPrgkRv1QJ
W której warstwie atmosfery znwarstwa ozonowa? Możliwe odpowiedzi: 1. w stratosferze, 2. w termosferze, 3. w troposferze, 4. w mezosferze
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem dla organizmu człowieka.

R11BQFNB8K2Kd
Odpowiedź: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

Połącz nazwę instytucji z opisem zakresu ich kompetencji w zakresie badań nad ozonem.

R1FQ1n31aKmSo
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida