Polecenie 1

Wysłuchaj wykładu, a następnie wyjaśnij słowa dr. Marciszuka: „wszyscy jesteśmy hermeneutami”.

Zapoznaj się z treścią wykładu, a następnie wyjaśnij słowa doktora Marciszuka „wszyscy jesteśmy hermeneutami”.

RTHS2AIXwHcoo
(Uzupełnij).
RSiLCCksdizTF
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Co to jest hermeneutyka?
Polecenie 2

Wyjaśnij, w jaki sposób Wilhelm Dilthey określił reguły hermeneutyki.

Rc8nbbfpBoodk
(Uzupełnij).
R13BK2er0Ku9Y
Ćwiczenie 1
W jaki sposób Friedrich Schleiermacher chciał zrozumieć dzieło geniusza? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Uważał, że należy odtworzyć proces twórczy autora., 2. Twierdził, że drogą do zrozumienia jakiegokolwiek dzieła jest egzegeza tekstu biblijnego., 3. Dowodził, że nie da się zrozumieć dzieła geniusza, bo niemożliwe jest utożsamienie się z nim.
R1T1a2Z7koDfN
Ćwiczenie 2
Stwórz przy pomocy poniższych elementów definicję koła hermeneutycznego. Elementy do uszeregowania: 1. bez odwołania się, 2. a szczegół nie może, 3. interpretacji tekstu., 4. Nie można zrozumieć całości, 5. bez zrozumienia szczegółu,, 6. Koło hermeneutyczne opisuje, 7. do całości., 8. hermeneutyczny sposób rozumienia i , 9. być zrozumiany
Praca domowa

Napisz tekst rozmowy, jaka mogłaby się odbyć między tobą a Olgą Tokarczuk, na temat interpretacji analizowanego podczas lekcji fragmentu Prawieku i innych czasów.

RcnkWI9bATCPO1
R184HALiND2BZ
(Uzupełnij).