Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wypisz przyczyny zmian struktury funkcjonalno‑przestrzennej miast w państwach słabo rozwiniętych.

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Opisz, jakie zmiany struktury miast zachodziły na przestrzeni dziejów w państwach wysoko rozwiniętych.

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).
RnV1QXd4xw1UT
Film opisuje zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miast zachodzące wraz z rozwojem państw.