Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zapoznaj się z filmem edukacyjnym i wykonaj polecenia.

R1TKkGKB8MyLN
Film na temat rodzajów wód podziemnych w Polsce.
Polecenie 1

Wyjaśnij, jakie są kryteria podziału wód gruntowych.

R1dMLpt9c0OXi
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Określ, które skały są słabo, a które dobrze przepuszczalne.

RAII3sdem0Hdz
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, jakie właściwości geologiczne sprzyjają gromadzeniu się wód podziemnych.

R1AFlcRSMhg4v
(Uzupełnij).