Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RwbduvbA1MxGr1
Ćwiczenie 1
Wskaż, na które typy wód wyróżnianych ze względu na sposób powstawania (genezę) mają wpływ warunki pogodowe i klimat. Możliwe odpowiedzi: 1. Wody infiltracyjne., 2. Wody krasowe., 3. Wody juwenilne., 4. Wody reliktowe.
RkI3fPZM2ywAv
Ćwiczenie 1
Zaznacz, na które typy wód wyróżnianych ze względu na sposób powstawania (genezę) mają wpływ warunki pogodowe i klimat. Możliwe odpowiedzi: 1. Wody infiltracyjne., 2. Wody krasowe., 3. Wody juwenilne., 4. Wody reliktowe.
1
Ćwiczenie 2

Zaznacz na zielono nazwę ukazanych na rysunku wód, a na czerwono typ, do którego należą.

R1KFEtPZaRUaG
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RUhLeoMKvYwOD
a) gruntowe, b) artezyjskie, c) juwenilne, d) wgłębne, e) reliktowe, f) krasowe.
Ćwiczenie 2
RyFwY68d3RcRa
Uzupełnij tekst. Ze względu na sposób powstawania, czyli genezę, wyróżnia się następujące typy wód podziemnych: 1. wody reliktowe, 2. wody juwenilne, 3. wody kondensacyjne, 4. wody infiltracyjne, które powstają wskutek przesiąkania przez szczeliny znajdujące się w glebie i w warstwach skalnych;
1. wody reliktowe, 2. wody juwenilne, 3. wody kondensacyjne, 4. wody infiltracyjne, czyli powstające poprzez skraplanie pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu;
1. wody reliktowe, 2. wody juwenilne, 3. wody kondensacyjne, 4. wody infiltracyjne, które powstają z magmy wydostającej się z głębi Ziemi;
1. wody reliktowe, 2. wody juwenilne, 3. wody kondensacyjne, 4. wody infiltracyjne, które zostały zgromadzone w odległej przeszłości geologicznej w wyniku sedymentacji synchronicznie z powstającymi osadami oraz w wyniku infiltracji w warstwach skalnych, a następnie zostały wyłączone z obiegu, przez co nie miały kontaktu z otoczeniem przez długi czas.
R1200mJBv0CU31
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie.

Wody, których temperatura jest stała i wynosi od 8°C do 9°C, a ich zwierciadło podlega wahaniom sezonowym oraz naśladuje formy rzeźby powierzchni, to wody Możliwe odpowiedzi: 1. zaskórne., 2. gruntowe., 3. wgłębne., 4. reliktowe.
2
Ćwiczenie 4

Do liter zaznaczonych na rysunku dobierz właściwe nazwy.

R1JHKpMZ9fLP4
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RC8khMpaq9yGQ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 4
R1PiPuSxVeJgg
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Wody zaskórne (wierzchówki) albo wody przypowierzchniowe to: Możliwe odpowiedzi: 1. wody podziemne, znajdujące się bardzo płytko pod powierzchnią gruntu., 2. wody zasilane wodami przesiąkającymi od powierzchni na wychodniach skał przepuszczalnych lub przez szczeliny uskoków tektonicznych., 3. wody podziemne występujące na dużych głębokościach, są pozostałościami wód z minionych okresów geologicznych., 4. wody podziemne pochodzące bezpośrednio z opadów lub rzek i jezior. Ich pochodzenie związane jest z przesiąkaniem przez warstwy przepuszczalne skał.
21
Ćwiczenie 5

Z wymienionych w ćwiczeniu 4. typów wód gruntowych wybierz takie, na których temperaturę i skład chemiczny mają wpływ warunki geologiczne.

Z poznanych w trakcie lekcji typów wód gruntowych wybierz takie, na których temperaturę i skład chemiczny mają wpływ warunki geologiczne.

RMX5vPDLLAjlf
(Uzupełnij).
R1COz1QAj9ZEe2
Ćwiczenie 6
Dokończ zdanie.

Jeśli średnia temperatura powietrza w danej miejscowości wynosi 8,5°C, to temperatura wody głębinowej będzie: Możliwe odpowiedzi: 1. stała i niższa od niej., 2. stała i wyższa od niej., 3. zmienna i zależna od głębokości występowania., 4. stała i jej równa.
R18TTUiKxFNEe2
Ćwiczenie 7
Dokończ zdanie.

Skład chemiczny, temperatura i zasoby wód zaskórnych zależą od: Możliwe odpowiedzi: 1. czynników klimatycznych., 2. czynników geologicznych., 3. głębokości występowania., 4. rodzaju użytkowania gospodarczego ziemi.
Rmra1yhCwLR343
Ćwiczenie 8
Przyporządkuj typy wód do odpowiednich grup, w zależności od dominujących czynników wpływających na ich temperaturę, właściwości chemiczne i zasobność. Czynniki klimatyczne. Możliwe odpowiedzi: 1. wody gruntowe, 2. wody reliktowe, 3. wody kondensacyjne, 4. wody artezyjskie, 5. wody zaskórne, 6. wody juwenilne. Czynniki geologiczne. Możliwe odpowiedzi: 1. wody gruntowe, 2. wody reliktowe, 3. wody kondensacyjne, 4. wody artezyjskie, 5. wody zaskórne, 6. wody juwenilne